Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết TW 7 khóa XII của Đảng

Thứ Sáu, 29/06/2018, 15:16 [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngày 29/6, Ban Bí thư TW Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII đối với cán bộ, đảng viên là lãnh đạo chủ chốt các Bộ, Ngành TW; lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố và các địa phương trong toàn quốc. Tại điểm cầu tỉnh Điện Biên, đồng chí Trần Văn Sơn- Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

1
Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết TW 7 khóa XII của Đảng. ảnh Điểm cầu Điện Biên


Hội nghị đã tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ giải pháp đột phá, nội dung cốt lõi trong quán triệt và triển khai 3 nội dung quan trọng của Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Hội nghị học tập nhằm quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết. Từ đó, các đơn vị, các đồng chí bí thư, cấp ủy có trách nhiệm quán triệt triển khai Nghị quyết tại đơn vị mình với tinh thần đổi mới,  thiết thực, cụ thể gắn với việc học tập quán triệt triển khai Nghị quyết đi liền với xây dựng chương trình hành động thực hiện trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị./.
 

 

 

Minh Trang

.