Những kết quả bước đầu trong thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 của Bộ trưởng Bộ Công an ở Điện Biên

Thứ Năm, 02/01/2020, 17:09 [GMT+7]
Điện Biên TV – Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 của Bộ trưởng Bộ Công an, tình hình an ninh trật tự trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 07/2014 của Bộ trưởng Bộ công an về “ Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới”.
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “ Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới”.

 

Qua 5 năm (2014 - 2019) thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28, ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trong tình hình mới”, tình hình an ninh trật tự trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cụ thể, lực lượng Công an đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và tổ chức thành viên các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền; huy động toàn dân tích cực tham gia phong trào dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thường xuyên đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường như: Thông qua các cuộc họp giao ban tại các cơ quan, doanh nghiệp; buổi chào cờ tại các nhà trường, các buổi đối thoại trực tiếp giữa thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường với cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên; cấp phát sổ tay tuyên truyền, tờ rơi về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người... 

Hội nghị giao ban báo chí tháng 8/2019
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại Xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

 

Trong 5 năm qua, ngành chức năng đã tổ chức xây dựng 105 phóng sự về an toàn giao thông; tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tại các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường được 150 đợt với 31.191 lượt người tham gia; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên được 57 buổi cho 15.642 lượt người; xây dựng 2 phim tài liệu, 27 phóng sự, 35 tin, bài, 3 hội thi, hội diễn và 320 lượt tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; tổ chức 45 lớp tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho trên 2.170 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên trên toàn tỉnh; tổ chức 5 cuộc thi tìm hiểu về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên; tổ chức hội thi tuyên truyền phòng, chống tội phạm về ma túy với chủ đề "Hãy bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma túy" cho 540 học sinh... 

Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; tham gia phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; thu hồi, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Hằng năm, ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" trong lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; tổ chức cho lực lượng bảo vệ đăng ký các danh hiệu thi đua. Thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách, các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ ANTT trên địa bàn theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự giải quyết.

Phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tổ chức 18 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cho 1.890 lượt bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường nhằm nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: "Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị 07 của Bộ trưởng Bộ Công an và các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói chung và phong trào bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường nói riêng đã được xây dựng, phát triển sâu rộng, từng bước đi vào nền nếp, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tích cực, góp phần giữ vững, ổn định tình hình ANTT, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Với sự phát triển của phong trào đã huy động, lôi cuốn được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động, học sinh, sinh viên và toàn dân tích cực tham gia công tác quản lý nhà nước về ANTT; phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại các hoạt động "Diễn biến hòa bình", các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động; góp phần kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và hành vi vi phạm pháp luật khác trên địa bàn.”

Hội nghị giao ban báo chí tháng 8/2019
Các cá nhân được Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

Nhìn chung, trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07 về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới” đã có nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường được xây dựng và phát huy hiệu quả; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp biểu dương, khen thưởng; lực lượng bảo vệ được củng cố, kiện toàn, khẳng định được năng lực, vị trí, vai trò, tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia bảo vệ tài sản, giữ gìn trật tự, kỷ cương, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn ‘’An toàn ANTT”.

Để ghi nhận kết quả trong giai đoạn 2014 - 2019 đó, Bộ Công an đã tặng Kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc cho 4 cá nhân, Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 30 tập thể, 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ trưởng Bộ Công an./.

 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.