Điện Biên

Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Thứ Tư, 25/09/2019, 15:32 [GMT+7]
Điện Biên TV – Ngày 25/9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019.
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Giai đoạn 2009 – 2019 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, công tác xây dựng quốc phòng toàn dân của tỉnh đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các mặt.

Lực lượng vũ trang tỉnh được quan tâm xây dựng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; kết quả huấn luyện, diễn tập hàng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75 – 80% khá, giỏi; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 2,5% dân số; lực lượng dự bị động viên đăng ký, quản lý đạt 7,12% dân số, sắp xếp phương tiện kỹ thuật cho các đơn vị dự bị động viên đạt 100%, tỷ lệ đảng viên trong dự bị động viên đạt 10,2%; báo động kiểm tra sẵn sàng động viên và huấn luyện, diễn tập quân nhân dự bị đạt 100% quân số. 

Đồng chí  Lê Thành Đô -
 10 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019 được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp tập trung chỉ đạo tốt công tác đăng ký, quản lý và tuyển chọn công dân nhập ngũ; phân bổ chỉ tiêu tuyển quân phù hợp với từng địa phương, gắn với từng địa bàn, kết quả đạt 100% chỉ tiêu trên giao, chất lượng từng bước được nâng lên.

Công tác phối hợp tham gia xây dựng cơ sở chính trị, củng cố khối đoàn kết toàn dân thường xuyên được quan tâm, đẩy mạnh; qua đó, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở luôn vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân trong khu vực phòng thủ.

Kết quả, đã củng cố, kiện toàn 1.202 tổ chức chính trị - xã hội; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật gần 1.500 buổi cho hơn 7 vạn lượt người; tham gia xây dựng nông thôn mới ở 16 xã, 36 mô hình, điển hình về quốc phòng - an ninh.

Đồng chí  Lê Thành Đô -
Đồng chí Lê Thành Đô - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thành Đô – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Công tác quốc phòng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương tăng cường sự lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh công tác phát triển kinh tế - xã hội kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng - an ninh; đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho phù hợp với đặc điểm địa bàn và từng đối tượng; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, trọng tâm là xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc./.

 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.