Đài Phát thanh & Truyền hình Điện Biên

Phát huy truyền thống, đổi mới và phát triển

Thứ Ba, 12/09/2017, 14:00 [GMT+7]

Điện Biên TV- Kỷ niệm 40 năm thành lập (23/9/1977 - 23/9/2017) Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên, là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang, quá trình phấn đấu và phát triển của sự nghiệp phát thanh, truyền hình Điện Biên. Đồng thời cũng xác định mục tiêu phấn đấu trong thời gian tới, đưa tiếng nói, hình ảnh của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc trong tỉnh, đảm bảo đúng tư tưởng chính trị, nhanh, kịp thời, chính xác; là diễn đàn của quần chúng nhân dân, phản ánh tiếng nói của nhân dân, góp phần giữ vững lòng dân, nâng cao dân trí chống lại sự xâm nhập các thông tin xấu từ bên ngoài vào.

Trong xu thế phát triển hiện nay, việc đổi mới nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử của cơ quan đài Phát thanh truyền hình là một nhiệm vụ cấp bách không thể chậm trễ. Trước hết là phải đào tạo, đào tạo lại xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thông nghiệp vụ, đủ sức khỏe và kiến thức mới đáp ứng được sự phát triển mạnh mẽ của báo nói, báo hình và báo điện tử hiện nay.

Tiếp tục đổi mới và hiện đại hóa cơ sở vật chất, kỹ thuật công nghệ phù hợp với xu thế hội nhập, từng bước loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng thiết bị sản xuất chương trình truyền hình công nghệ Analoc sang công nghệ số từ nay đến năm 2020 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành.

Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới đông đảo quần chúng nhân dân. Thường xuyên bám sát thực tế của cuộc sống, phản ánh trung thực, khách quan, góp ý cho Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp nói lên tiếng nói của nhân dân.

Tăng cường đấu tranh phản bác với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực của xã hội, làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Tiếp tục mở rộng quan hệ giao lưu hợp tác với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các Đài Phát thanh và Truyền hình trong cả nước...

1
Bản tin Thời sự truyền hình trực tiếp là thế mạnh của Đài PT-TH Điện Biên

 

Với những thành quả đạt được trong 40 năm qua, Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên có quyền tự hào, vững niềm tin để hướng tới tương lai, phấn đấu trở thành Đài mạnh trong khu vực Tây Bắc, xứng đáng là cánh sóng trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng./.

                                      
                                                            

BBT

 

.