Thành phố Điện Biên Phủ ra mắt 2 trung tâm

Thứ Sáu, 27/12/2019, 07:56 [GMT+7]

Điện Biên TV - Chiều 26/12, UBND TP. Điện Biên Phủ đã tổ chức công bố quyết định của UBND tỉnh và ra mắt Trung tâm Dịch vụ kinh tế tổng hợp; Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình thành phố Điện Biên Phủ.

c
Lễ công bố quyết định và ra mắt Trung tâm Dịch vụ kinh tế tổng hợp; Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình thành phố Điện Biên Phủ.


Trung tâm Dịch vụ kinh tế tổng hợp được thành lập trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng Trạm Thú y thành phố; Trạm Bảo vệ Thực vật thành phố. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập có thu tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên trực thuộc UBND thành phố Điện Biên Phủ.

Trung tâm có chức năng tham mưu giúp UBND thành phố triển khai, thực hiện công tác chuyên môn kỹ thuật lĩnh vực nông nghiệp, cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công lập về lĩnh vực chăn nuôi, thú y, trồng trọt, bảo vệ thực vật, thủy sản; triển khai các hoạt động khuyến nông, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn; tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y...

Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố được hợp nhất thành Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình thành phố Điện Biên Phủ. Trung tâm có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch trên địa bàn; tổ chức hoạt động tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị - xã hội, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; biên tập thực hiện các chương trình truyền thanh, truyền hình; phối hợp tổ chức các cuộc tuyên truyền, cổ động trên địa bàn thành phố./.

 

Nguyễn Hằng – Bùi Tiến/DIENBIENTV.VN
 

.