Sữa học đường phải đảm bảo đủ 21 vi chất

Thứ Sáu, 06/12/2019, 06:55 [GMT+7]

Ngày 5/12, Bộ Y tế đã công bố Thông tư quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường.

Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm sữa tươi có sử dụng trong Chương trình Sữa học đường và các cơ quan, tổ chức, các nhân có liên quan trong triển khai thực hiện Chương trình Sữa học đường. Theo đó yêu cầu, các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường bao gồm sữa tươi nguyên chất tiệt trùng và sữa tươi tiệt trùng đáp ứng các quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng. Các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường phải đảm bảo đủ 21 vi chất.

1
Sữa học đường phải đảm bảo đủ 21 vi chất. (Ảnh minh họa)

Về quản lý đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh công bố các sản phẩm trước khi lưu hành trên thị trường theo quy định của Chính phủ và Luật an toàn thực phẩm...

Các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường mà các địa phương đã đấu thầu (tính từ thời điểm mở thầu) cũng cấp cho các Trường Mẫu giáo và Tiểu học trước ngày ngày Thông tư ngày có hiệu sẽ được sử dụng cho đến hết số lượng theo Hợp đồng đã và sẽ ký kết.

Bên cạnh đó, nhãn sản phẩm sữa tươi đã sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trước ngày Thông tư có hiệu lực vẫn được tiếp dụng sử dụng nhãn cho đến hết hạn sử dụng ghi trên nhãn sản phẩm. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm sữa tươi trên đây có trách nhiệm kê khai số lượng nhãn và báo cáo Bộ Y tế (Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em) trước ngày Thông tư có hiệu lực./.

Link: https://vov.vn/xa-hoi/sua-hoc-duong-phai-dam-bao-du-21-vi-chat-986470.vov

 

Theo PV/VOV.VN

.