.

Bãi bỏ các khoản thu nhập ngoài lương của công chức

Thứ Hai, 14/05/2018, [GMT+7]

 Theo đề án vừa được thông qua tại Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, các cơ quan, đơn vị công lập sẽ được khoán quỹ lương, những khoản thu nhập ngoài lương sẽ bị xóa bỏ.
 


Cụ thể, khu vực công sẽ xây dựng hệ thống bảng lương mới, quy định mức lương bằng số tiền tuyệt đối theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo trên cơ sở điều chỉnh tăng mức lương thấp nhất và mở rộng quan hệ tiền lương tiệm cận với khu vực thị trường.

Như vậy, sẽ có một bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã; một bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ áp dụng chung với công chức, viên chức không giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo và ba bảng lương với lực lượng vũ trang.

 

 

Theo VTV

.
.
.
.
.