Thành lập Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh và Ban Quản lý di tích tỉnh Điện Biên

Chủ Nhật, 22/12/2019, 10:15 [GMT+7]
Điên Biên TV – Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh và Ban Quản lý di tích tỉnh Điện Biên được thành lập theo Quyết định số 990/QĐ-UBND và 992/QĐ-UBND của UBND tỉnh.
Đ/c Phạm Việt Dũng - Giám đốc Sở VHTT&DL trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh cho đồng chí Phạm Mạnh Cường.
Đồng chí Phạm Việt Dũng, Giám đốc Sở VHTT&DL trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh cho đồng chí Phạm Mạnh Cường.

 

Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 Trung tâm gồm: Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm Phát hành sách. 

Trung tâm có chức năng cung cấp, tổ chức các hoạt động văn hóa - thông tin tổng hợp, phát hành phim, phát hành xuất bản phẩm phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, giải trí, sáng tạo văn hóa, nghệ thuật và thu nhận thông tin của quần chúng; Nghiên cứu, thể nghiệm các mẫu hình, phương pháp, hình thức, hướng dẫn hoạt động văn hóa - thông tin ở cơ sở. 

Đ/c Phạm Việt Dũng - Giám đốc Sở VHTT&DL trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh cho đồng chí Phạm Mạnh Cường.
Đồng chí Phạm Việt Dũng, Giám đốc Sở VHTT&DL trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý di tích tỉnh cho đồng chí Nguyễn Anh Đạo.

 

Ban Quản lý di tích tỉnh được thành lập theo Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND tỉnh. Ban Quản lý di tích tỉnh có chức năng quản lý, nghiên cứu, kiểm kê, lập hồ sơ xếp hạng, bảo tồn, tôn tạo và khai thác phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh của tỉnh Điện Biên theo quy định của Luật Di sản văn hóa phù hợp với tiềm năng phát triển du lịch, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
 
.