Năm 2020 cần thực hiện tốt 9 nhiệm vụ và 12 giải pháp UBND tỉnh đề ra

Thứ Bảy, 04/01/2020, 19:19 [GMT+7]

Điện Biên TV - Đó là chỉ đạo của đồng chí Lê Thành Đô, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 diễn ra vào chiều 4/1.

f
Đồng chí Lê Thành Đô, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo


Báo cáo đánh giá, năm 2019 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, năm thứ ba thời kỳ ổn định ngân sách (2017 - 2020). Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Bộ Tài chính, Sở Tài chính đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội và chương trình kế hoạch năm.

Theo đó trong năm, thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước đạt trên 12.000 tỷ đồng, đạt trên 131% dự toán; trong đó thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hơn 1.320 tỷ đồng, đạt hơn 110% dự toán HĐND tỉnh giao và đạt trên 118% dự toán Trung ương giao.

Công tác quyết toán thu ngân sách địa phương đạt trên 128% dự toán; quyết toán chi đạt trên 129% dự toán. Đã nhận 169 hồ sơ, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, trong đó đã phê duyệt quyết toán 137 dự án, tổng giá trị quyết toán được phê duyệt trên 1.360 tỷ đồng. Tiết kiệm chi cho ngân sách nhà nước gần 8 tỷ đồng.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Thành Đô, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà ngành Tài chính đã triển khai thực hiện trong năm 2019. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2020 đó là thực hiện tốt 9 nhiệm vụ, 12 giải pháp UBND tỉnh đã đề ra. Bên cạnh đó, tập thể lãnh đạo, cán bộ Sở Tài chính nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động tham mưu cho tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ về quản lý, điều hành ngân sách; công tác thu, chi ngân sách địa phương năm 2020.

s
Đồng chí Giàng Thị Hoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tài chính.


"Sở Tài chính cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, các huyện, thị, thành phố thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; kiểm soát lạm phát, xóa đói giảm nghèo; đồng thời tăng cường công tác thanh tra tài chính minh bạch để góp phần thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; bám sát các quy định của Trung ương, của Bộ Tài chính để tham mưu tốt cho tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch tài chính 5 năm, thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước 2021 – 2025." - Đồng chí Lê Thành Đô chỉ rõ.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Bộ Tài chính, đồng chí Giàng Thị Hoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tài chính. UBND tỉnh tặng bằng khen cho 6 tập thể và 3 cá nhân.

 

Văn Phú - Chí Công/DIENBIENTV.VN

 

.