HĐND tỉnh Điện Biên

Giám sát " Việc thực hiện các chính sách, pháp luật về công tác khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2018".

Thứ Ba, 19/11/2019, 15:00 [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngày 19/11, đồng chí Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND tỉnh và các Sở, ngành liên quan về " Việc thực hiện các chính sách, pháp luật về công tác khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2018".

NGOC HAI TIN TOI- HDND TINH LAM VIEC VOI UBND TINH VE VIEC THUC HIEN CHINH SACH PHAP LUAT VE KHAM BENH.mpg_snapshot_01.06.jpg
Đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của UBND tỉnh, cơ cấu tổ chức ngành Y tế đến trước ngày 01/10/2018, gồm có 39 đơn vị, trong đó quản lý Nhà nước là 3 đơn vị; 36 đơn vị sự nghiệp y tế thuộc Sở Y tế. Sau kiện toàn thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trên cơ sở sáp nhập 7 Trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh, số lượng đơn vị sự nghiệp tuyến tỉnh từ 16 đơn vị giảm còn 10 đơn vị, tổng số đơn vị sự nghiệp còn lại 30 đơn vị.

Tổng số cán bộ công chức, viên chức trong ngành Y tế hiện có trên 3.200 người, trong giai đoạn 2015 - 2018, UBND tỉnh đã quyết định phê duyệt 56 công trình xây dựng cho ngành Y tế với tổng kinh phí trên 357 tỷ đồng từ các nguồn vốn Trung ương và nguồn vốn địa phương; bố trí cấp kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác khám chữa bệnh tại các sơ sở khám chữa bệnh với tổng số tiền gần 200 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giải trình những nội dung đoàn yêu cầu và kiến nghị HĐND tỉnh, Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương bố trí kinh phí cho ngành Y tế đầu tư xây dựng mới 7 trạm Y tế xã; bố trí kinh phí hỗ trợ phụ cấp cho đội ngũ nhân viên Y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản; ưu tiên vốn đầu tư hệ thống xử lý chất thải của các cơ sở Yy tế theo quy định; bố trí vốn nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh giai đoạn II; hỗ trợ đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Y tế...

NGOC HAI TIN TOI- HDND TINH LAM VIEC VOI UBND TINH VE VIEC THUC HIEN CHINH SACH PHAP LUAT VE KHAM BENH.mpg_snapshot_01.47.jpg
Đồng chí Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND tỉnh và các Sở, ngành liên quan về " Việc thực hiện các chính sách, pháp luật về công tác khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2018".

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đồng chí Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà ngành Y tế đạt được trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Đồng thời, chỉ ra những tồn tại hạn chế như: Trình độ chuyên môn, năng lực của một số cán bộ còn thấp, đặc biệt là tuyến cơ sở; chưa thực hiện được công tác thu hút nhân tài trong ngành y; cơ sở vật chất, tuyến xã nhiều nơi chưa đảm bảo; chỉ định sử dụng dịch vụ kỹ thuật, cận lâm sàng cho người bệnh ở một số trường hợp còn chưa phù hợp với tình trạng bệnh, áp sai giá thanh toán.

Đồng chí Phó chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính tích cực tham mưu cho UBND tỉnh, bố trí kinh phí xây dựng 7 trạm Y tế; UBND tỉnh chỉ đạo sớm hoàn thành việc sáp nhập Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình với Trung tâm Y tế huyện; xem xét sớm cấp phần kinh phí còn lại cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh; tăng cường quản lý các đơn vị tư nhân thực hiện việc bán thuốc theo đơn./.


 

Ngọc Hải/DIENBIENTV.VN

.