Điện Biên

Bầu bổ sung 6 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII

Thứ Tư, 03/07/2019, 17:24 [GMT+7]

Điện Biên TV - Chiều 3/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để thực hiện công tác cán bộ.

Các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

c
Hội nghị bỏ phiếu giới thiệu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

Hội nghị đã thông qua Tờ trình về việc kiện toàn bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó, nhiệm kỳ 2015 - 2016, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được Bộ Chính trị phê duyệt và Đại hội Đảng bộ tỉnh quyết định có 54 ủy viên.

Đến thời điểm hiện tại, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có 43 ủy viên, khuyết 11 ủy viên cơ cấu ở các cơ quan: Thường trực Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh (Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đang kiêm chức danh Hiệu trưởng), Tỉnh đoàn Thanh niên, Liên đoàn Lao động, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Huyện ủy Nậm Pồ, Đảng ủy Dân chính Đảng.

Căn cứ tình hình thực tế, quy hoạch cán bộ và điều kiện, tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, thảo luận và thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với số lượng đề nghị bổ sung là 6 đồng chí gồm: Đ/c: Trần Cao Cường, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đ/c: Lê Thanh Hà, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Đ/c: Nguyễn Phi Sông, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Đ/c: Bùi Minh Hải, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đ/c: Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Đ/c: Lê Khánh Hòa, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ.


Sau đó, Hội nghị tiếp tục triển khai quy trình các bước còn lại theo Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử./.

 

 

Diệp Xuân/DIENBIENTV.VN

.