.

Điện Biên: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

Thứ Bảy, 09/06/2018, [GMT+7]
Điện Biên TV - Chiều ngày 8/6, đồng chí Trần Văn Sơn -  Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì và trực tiếp thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 7 khóa XII do Thường trực Tỉnh ủy tổ chức. 
 
s
Các đại biểu dự hội nghị 

Dự hội nghị có các đồng chí: Lò Văn Muôn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Văn Năm - Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy; Mùa A Sơn - Phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực HĐND; trưởng, phó các sở, ban ngành đoàn thể, lãnh đạo chủ chốt các huyện, thị xã, thành phố...

s
Đồng chí Trần Văn Sơn, Bí thư Tỉnh ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Trần Văn Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, theo đó trong 6 ngày làm việc, hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đã thảo luận, cho ý kiến và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, trong đó có 3 đề án lớn gồm: Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Đồng thời phân tích những nội dung cốt lõi, quan trọng, nêu các nguyên nhân, hạn chế, bất cập, những điểm mới, tiến bộ và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các Đề án Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất ban hành Nghị quyết

Cũng tại Hội nghị Đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Văn Hữu Bằng - UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy cũng sẽ thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2018; Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban chấp hành Trung ương, khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết của Ban thương vụ Tỉnh ủy về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2027 của Ban chấp hành Trung ương, khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

 

Tử Long
.
.
.
.
.