.

UBND tỉnh Điện Biên họp phiên thường kỳ tháng 6/2018

Thứ Tư, 06/06/2018, [GMT+7]
Điện Biên TV - Trong 2 ngày (6 – 7/6) UBND tỉnh Điện Biên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6/2018 do đồng chí Mùa A Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
 
s
Đồng chí Mùa A Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 6/2018

Tham dự cuộc họp có đồng chí Lò Văn Muôn – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Giàng Thị Hoa - Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành.

Tại cuộc họp, các đại biểu tham gia ý kiến vào một số nội dung quan trọng như: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018

Dự án rà soát, điều chỉnh, quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, điều hành dự toán ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2018

Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018;  Giao bổ sung biên chế công chức, số lượng người làm việc và giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, điều chỉnh số lượng người làm việc Hội có tính chất đặc thù thuộc tỉnh Điện Biên năm 2018.

Danh mục dự án điều chỉnh, bổ sung cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh; Ban hành quy định việc góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Thông tin về phiên họp thường kỳ tháng 6 của UBND tỉnh, các ý kiến của đại biểu về nhiều nội dung quan trọng sẽ được Đài PT- TH tỉnh Điện Biên, trang thông tin điện tử dienbientv.vn cập nhật...

 
 
 
 
 
Tử Long
      
.
.
.
.
.