.
Phiên họp thường kỳ tháng 6 :

Nhiều ý kiến tham luận xây dựng báo cáo phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018

Thứ Tư, 06/06/2018, [GMT+7]
Điện Biên TV - Trong 2 ngày 6 - 7/6, 12 báo cáo trong đó có nhiều nội dung quan trọng trình lấy ý kiến tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6/2018. Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.
 
s
Quang cảnh phiên họp

 

Tham dự phiên họp có đồng chí Lò Văn Muôn – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Giàng Thị Hoa - Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành.

Tại cuộc họp, các đại biểu tham gia ý kiến vào một số nội dung quan trọng như: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; Dự án rà soát, điều chỉnh, quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, điều hành dự toán ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2018; Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Giao bổ sung biên chế công chức, số lượng người làm việc và giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, điều chỉnh số lượng người làm việc Hội có tính chất đặc thù thuộc tỉnh Điện Biên năm 2018.

Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018 đa số các đại biểu nhất trí báo cáo do Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Báo cáo đã đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 của tỉnh, theo đó cơ bản các mục tiêu đều đạt và vượt so với cùng kỳ năm 2017; hoạt động thương mại, dịch vụ tăng trưởng mạnh mẽ; văn hóa – xã hội, giáo dục có chuyển biến; đời sống người dân đảm bảo do chỉ số giá tiêu dùng ổn định; Quốc phòng - An ninh, đối ngoại được giữ vững.

Cụ thể: Trong lĩnh vực kinh tế tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Điện Biên (GRDP) 6 tháng năm 2018 theo giá so sánh năm 2010 ước 5.334,56 tỷ đồng, tăng 6,28% so với cùng kỳ năm trước (6,1%); Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) 6 tháng năm 2018 đạt 1.227 tỷ đồng, tăng 8,37% so với cùng kỳ năm trước, đạt 43,37% so với kế hoạch năm; Tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt 19,8 triệu USD bằng 44,9% so với kế hoạch năm và tăng 40,6% so với cùng kỳ năm trước...

 

s
Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận nội dung do Sở Kế hoạch đầu tư báo cáo tại phiên họp

 

Tuy nhiên một số đại biểu cho rằng bện cạnh những kết quả đạt được thì  tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 của tỉnh còn nhiều hạn chế như: Công tác quản lý đất đai còn nhiều bất cập, yếu kém, thiếu chặt chẽ; một số ngành, chính quyền địa phương còn chưa chủ động tham mưu, rà soát tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; Ý thức trách nhiệm trong việc thực thi công vụ của một số cán bộ, công chức trong tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp tại một số đơn vị chưa cao.

Qua nghe ý kiến của nhiều đại biểu tại phiên họp, đồng chí Mùa A Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch đầu tư (cơ quan soạn thảo văn bản) phối hợp văn phòng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại phiên họp để hoàn thiện báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 trình Hội đồng Nhân dân, Ban thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 6 này.....

Ngày mai phiên họp thường kỳ tháng 6 sẽ tiếp tục với nội dung: Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018;  Giao bổ sung biên chế công chức, số lượng người làm việc và giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, điều chỉnh số lượng người làm việc Hội có tính chất đặc thù thuộc tỉnh Điện Biên năm 2018.

Thông tin về phiên họp thường kỳ tháng 6 của UBND tỉnh, các ý kiến của đại biểu về nhiều nội dung quan trọng sẽ được Đài PT- TH tỉnh Điện Biên, trang thông tin điện tử dienbientv.vn cập nhật...

 

Tử Long   
.
.
.
.
.