.

Cần những giải pháp đồng bộ

Thứ Bảy, 10/02/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Xác định phát triển đảng viên, nhất là đảng viên trẻ là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng; nhằm tăng thêm sinh lực, sức chiến đấu cho Đảng, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Đảng. Tuy nhiên, năm qua, việc phát triển đảng viên ở trong lực lượng thanh niên nông thôn ở Điện Biên Đông đang gặp không ít khó khăn.

Một trong những chỉ tiêu của Huyện đoàn Điện Biên Đông đề ra trong năm 2017: Đến cuối năm 2017 sẽ bồi dưỡng, giới thiệu 300 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; phấn đấu 70% trong số đó được kết nạp đảng. Tuy nhiên, theo báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Ban Chấp hành Huyện đoàn Điện Biên Đông thì trong năm đoàn các cấp mới giới thiệu 185 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, trong đó 114 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) được kết nạp đảng.

Như vậy, so với chỉ tiêu đề ra thì số đoàn viên được giới thiệu cho đảng xem xét và kết nạp đảng rất thấp. Trong khi hiện nay, toàn huyện có hơn 4.000 ĐVTN (kể cả đoàn viên là đảng viên). Cụ thể, trong năm số đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét chỉ đạt 61%; số đoàn viên được kết nạp Đảng đạt 38% so với kế hoạch đề ra.

1
Đoàn viên thanh niên huyện Điện Biên Đông phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, nạo vét đường giao thông nông thôn tại xã Keo Lôm.

 

Anh Vừ A Dơ, Phó Bí thư Huyện đoàn, cho biết: Phần lớn sau khi trưởng thành, đa số thanh niên đều thoát li khỏi địa phương khiến số lượng không đồng đều nên rất khó để tổ chức các phong trào, thanh niên ít có cơ hội để phát triển.

Không những thế, hiện nay việc giáo dục thanh niên cũng đang gặp nhiều khó khăn, vì đây là đối tượng chịu nhiều tác động từ môi trường xã hội, nhất là tác động của mặt trái cơ chế thị trường, mắc phải các tệ nạn xã hội. Một bộ phận thanh niên sinh sống tại địa phương nhận thức chính trị còn hạn chế, ngại tham gia hoạt động đoàn, không có ý chí phấn đấu vào đảng.

Qua tìm hiểu tại một số xã trên địa bàn huyện, thấy rằng vẫn còn một số cơ sở đoàn chỉ hoạt động cầm chừng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa; không tập hợp được thanh niên, không thu hút được lớp trẻ tham gia các phong trào của đoàn… chính vì thế rất khó cho việc phát hiện, lựa chọn quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, giới thiệu cho đảng.

Trao đổi về vấn đề này, ông Ngô Văn Thanh, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy thẳng thắn cho rằng, công tác phát triển đảng trong thanh niên nông thôn trên địa bàn hiện nay vẫn là bài toán khó. Nhất là hệ thống tổ chức cán bộ đoàn từ huyện đến cơ sở còn hạn chế dẫn đến công tác tuyên truyền chưa sôi nổi và sâu rộng; các phong trào của đoàn có nơi chưa có sức lan tỏa, hiệu quả. Đặc biệt, một số cấp ủy chưa thực sự quan tâm đến công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên.

Từ thực tiễn, thiết nghĩ để tháo gỡ khó khăn trong phát triển đảng viên trong lực lượng ĐVTN trên địa bàn huyện Điện Biên Đông, các cấp ủy đảng phải có những giải pháp đồng bộ. Làm tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân để ĐVTN thấy rõ vai trò lãnh đạo tiên phong, gương mẫu của đảng, tạo động lực phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của đảng.

Đặc biệt, trong tình hình hiện nay, các cấp ủy đảng phải chủ động tìm, phát hiện nhân tố để bồi dưỡng, giáo dục, định hướng để tạo nguồn phát triển đảng. Bên cạnh đó, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kiện toàn các tổ chức đoàn thể ở thôn, bản, nhất là các tổ chức đoàn còn yếu kém để thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước nhằm tập hợp, thu hút lực lượng ĐVTN tham gia. Tuy nhiên, việc lựa chọn những ĐVTN ưu tú cho đảng cần được quan tâm đúng mức và có những cách làm phù hợp, tránh chạy theo chỉ tiêu, thành tích.

 

 

CTV - Văn Quyết

.
.
.
.
.