.

Trường Chính trị tỉnh Điện Biên đào tạo gần 8.700 học viên

Thứ Bảy, 03/02/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV – Đây là con số mà Trường Chính trị tỉnh Điện Biên đã đạo tạo trong 5 năm trở lại đây. Sau 55 năm xây dựng và trưởng thành, trường Chính trị tỉnh Điện Biên đã không ngừng phát triển lớn mạnh. Nhà trường đã có những đóng góp xứng đáng và quan trọng vào việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong mỗi giai đoạn lịch sử và được phát huy mạnh mẽ trong sự nghiệp đổi mới đất nước.

Tọa đàm
Thầy Cao Xuân Đăng - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Điện Biên phát biểu tại buổi tọa đàm Kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Trường (06/02/1963 - 06/02/2018).


Trường Chính trị tỉnh Điện Biên tiền thân là Trường Đảng tỉnh được thành lập ngày 06/02/1963. Những ngày đầu, nhà trường đang trong quá trình hình thành, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, đội ngũ cán bộ còn thiếu; chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng chủ yếu do trường tự xây dựng theo đối tượng người học. Nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thời kỳ này chủ yếu là bồi dưỡng quan điểm đường lối của Đảng gắn liền với các nội dung Nghị quyết Đại hội và Nghị quyết các Hội nghị của Ban chấp hành Trung ương.

Thầy Cao Xuân Đăng – Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Điện Biên cho biết: Đội ngũ cán bộ, giảng viên không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, phát triển toàn diện về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, tin học, ngoại ngữ... Khi mới thành lập Trường chỉ có 11 cán bộ, giáo viên đến nay nhà trường có trên 50 cán bộ, giảng viên, công nhân viên chức; trong đó 48% có trình độ sau đại học, 44% trình độ đại học. Cơ cấu tổ chức bộ máy của trường cũng được sắp xếp hợp lý, đáp ứng nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, quản lý và phục vụ tại trường và còn đào tạo được nhiều cán bộ có trình độ cao, đảm nhận cương vị lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan trong tỉnh. Cơ sở vật chất trường học được quan tâm đầu tư xây dựng và phát triển theo hướng từng bước hiện đại.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khi mới thành lập, từ chỗ chủ yếu mở các lớp huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ về lý luận chính trị, công tác Đảng, chính quyền; công tác vận động quần chúng và dạy văn hóa; đến nay, Trường đã mở rộng quy mô, thực hiện đa dạng hóa các loại hình, không ngừng đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Kể từ khóa học đầu tiên của Trường Đảng tỉnh đến nay nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng cho hàng vạn lượt cán bộ, công chức, học viên các thế hệ trong hệ thống chính trị từ cơ sở xã, phường, huyện, thành, thị và các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh.

Chỉ tính giai đoạn từ 2013 đến nay, Nhà trường đã đào tạo bồi dưỡng cho 8.678 học viên; trong đó: hệ đào tạo Trung cấp LLCT – HC 51 lớp với 3.540 học viên, hệ bồi dưỡng (kiến thức QLNN chương trình chuyên viên, chuyên viên chính và các chức danh khác) 76 lớp với 4.786 học viên. Bên cạnh đó, Trường còn liên kết với Học viên Chính trị - Hành chính Quốc gia thực hiện đào tạo 1 lớp cử nhân hành chính và 3 lớp cao cấp LLCT – HC. Trường Chính trị tỉnh còn kết hợp giữa giáo dục lý luận chính trị với phổ biến kịp thời các quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cán bộ, học viên do Trường Chính trị tỉnh đào tạo, bồi dưỡng sau khi ra trường về các địa phương, cơ sở công tác đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều đồng chí được bố trí bổ nhiệm, đề bạt giữ các cương vị chủ chốt cao hơn, góp phần thực hiện tiêu chuẩn hóa cán bộ, công chức và công tác quy hoạch cán bộ của tỉnh, đảm bảo mối quan hệ giữa quy hoạch - đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ.

Hoạt động nghiên cứu khoa học trong nhà trường có vị trí, vai trò quan trọng phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Lấy đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng làm trung tâm nên tất cả các nội dung nghiên cứu đều tập trung cập nhật, bổ sung để hoàn thiện nội dung chương trình, làm rõ lý luận bằng thực tiễn của địa phương, cơ sở và phản ánh sát thực trogn đánh giá chất lượng giảng dạy cũng như học tập. Trong đó có một số đề tài nổi bật như: Biên tập phần Tình hình nhiệm vụ tỉnh Điện Biên trong chương trình đào tạo trung cấp LLCT – HC, Xây dựng ngân hàng đề thi tự luận dành cho thi tốt nghiệp hệ đào tạo trung cấp LLCT – HC... Đã có trên 20 đề tài cấp khoa/phòng được nghiệm thu đưa vào ứng dụng phục vụ đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian qua. Đội ngũ giảng viên thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ nghiên cứu đảm bảo tính ứng dụng thiết thực cho bài giảng. Cùng với đó các hoạt động dự giờ, thao giảng, duyệt giảng, bồi dưỡng phương pháp dạy học tích cực, lựa chọn giảng viên giỏi dự thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc được nhà trường quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Đi liền với xây dựng đội ngũ, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thì nhiệm vụ xây dựng cơ sở vật chất, chăm lo đời sống cán bộ, công nhân viên chức cơ quan cũng được quan tâm thường xuyên. Cơ sở vật chất ngày càng được xây dựng phát triển theo hướng từng bước chuẩn hóa. Hiện nay nhà trường đã có đầy đủ hội trường, giảng đường, lớp học với bàn ghế học tập khang trang, phương tiện giảng dạy - học tập hiện đại từng bước được tăng cường.

Ghi nhận những thành tích và kết quả đạt được, năm 2010 Trường Chính trị tỉnh Điện Biên đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua và Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba. Hàng năm tập thể, cán bộ giáo viên nhà trường được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Trường Chính trị tỉnh Điện Biên tiếp tục có những bước tiến quan trọng, đặc biệt là chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ - nguồn nhân lực cho sự  phát triển mạnh kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế./.

 

 

Lường Hương/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.