7261
Tin tức - Sự kiện
Tin tức - Sự kiện
/tin-tuc-su-kien/
tin-tuc-su-kien
0
902
null
BaoGiaLai
.
Điện Biên TV - Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2017 - 2018, toàn tỉnh có 649 học sinh phổ thông bỏ học, chiếm 0,5%.
.
.
.
.
.