7261
Tin tức - Sự kiện
Tin tức - Sự kiện
/tin-tuc-su-kien/
tin-tuc-su-kien
0
902
null
BaoGiaLai
.
Điện Biên TV - Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 7/2017/NĐ-CP ngày 25/1/2017. Trong đó, sửa đổi, bổ sung danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử và danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.
.
.
.
.
.