Điện Biên TV - Giữa lúc giá khẩu trang y tế tặng vọt và không dễ tìm mua, tại tỉnh Điện Biên đã xuất hiện nhiều tổ chức, cá nhân đứng ra kêu gọi, thành lập các điểm phát khẩu trang miễn phí. Hoạt động này đã nhận được sự cảm kích, ủng hộ của rất nhiều người dân

NHỮNG CHIẾC KHẨU TRANG Y TẾ - ẤM LÒNG NGƯỜI DÂN
Thứ Hai, 10/02/2020, 15:21 [GMT+7]
.
.
.