Điện Biên TV - Một người trưởng thôn luôn nỗ lực, tận tụy với công việc. Đặc biệt, qua sự vận động của ông người dân trong thôn đã đồng thuận góp vốn, ngày công tham gia các phần việc xây dựng nông thôn mới.

Người Trưởng thôn nhiệt tình trách nhiệm
Thứ Bảy, 10/08/2019, 15:25 [GMT+7]
.
.
.