Người trao truyền văn hoá

Thứ Tư, 10/07/2024, 15:36 [GMT+7]

Điện Biên TV - Nhiều giá trị văn hóa được lưu giữ và phát huy trong cuộc sống, trở thành yếu tố quan trọng trong phát triển du lịch của các địa phương. Đóng góp cho điều đó có vai trò không nhỏ của những nghệ nhân, bậc cao niên và người có uy tín - họ lưu giữ và trao truyền cho các thế hệ trẻ tiếng nói, những giá trị truyền thống để văn hóa của dân tộc không bị mai một, lãng quên.

 

.