Họp Ban Tổ chức Lễ hội Đua thuyền đuôi Én và Giải vô dịch các CLB Dù lượn Quốc gia năm 2024

Thứ Ba, 12/12/2023, 17:30 [GMT+7]

Điện Biên TV - Chiều 12/12, Ban Tổ chức Lễ hội Đua thuyền đuôi Én lần thứ IX và Giải vô địch các Câu lạc bộ Dù lượn Quốc gia lần thứ IV năm 2024 tổ chức họp thống nhất các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội. Đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức chủ trì cuộc họp. 

F
Đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức kết luận cuộc họp.

Ban tổ chức đã thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ thành viên Ban tổ chức và chương trình làm việc của Ban tổ chức; báo cáo kịch bản chương trình khai mạc, bế mạc; dự kiến danh sách đại biểu mời, maket giấy mời, phông khai mạc, bế mạc và nội dung trang trí, khánh tiết; báo cáo tình hình triển khai, công tác chuẩn bị của thị xã Mường Lay và nội dung thuộc trách nhiệm của thị xã được giao chủ trì; báo cáo kế hoạch phương án đảm bảo an ninh trật tự, cứu nạn, cứu hộ trong quá trình tổ chức; báo cáo kế hoạch, phương án đảm bảo công tác y tế, chăm sóc sức khỏe, an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình tổ chức; kế hoạch tổ chức hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch tỉnh Điện Biên năm 2024. 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức đề nghị cơ quan thường trực tổng hợp đầy đủ các nội dung ý kiến của các thành viên dự họp nhằm hoàn thiện vào dự thảo các văn bản, trình ký ngay để triển khai thực hiện.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương khảo sát vị trí phù hợp thực hiện trưng bày những sản phẩm du lịch đặc trưng, nổi bật của tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ phối hợp về công tác chỉ đạo đối với các cơ quan báo chí trên địa bàn để làm tốt công tác tuyên truyền về lễ hội.

Đề nghị thị xã Mường Lay rà soát lại toàn bộ các điều kiện về cơ sở vật chất lưu trú, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh đường phố… trên cơ sở đó kịp thời điều chỉnh và định hướng đối với việc tổ chức thực hiện các hoạt động trên địa bàn.

Lễ hội Đua thuyền đuôi Én lần thứ IX; Giải vô địch các Câu lạc bộ Dù lượn Quốc gia lần thứ IV năm 2024 và Hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Điện Biên sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 31/12/2023 đến 3/1/2024 tại thị xã Mường Lay.

 

 

Thu Nga - Bùi Tiến/DIENBIENTV.VN
 

.