Hội thảo giải pháp bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ

Thứ Bảy, 07/05/2022, 05:12 [GMT+7]

Điện Biên TV - Chiều 6/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Nội dung và giải pháp bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ gắn với phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2030".

1

Chủ đề hội thảo là nội dung quan trọng thuộc Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt năm 2020 về: “Nghiên cứu bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, gắn với phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2030”.

Đơn vị thực hiện là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai các nội dung gồm: Điều tra khảo sát trên nhiều đối tượng tại tỉnh Điện Biên và thành phố Hà Nội; tổ chức nghiên cứu kinh nghiệm bảo tồn, tôn tạo, phát huy di tích lịch sử phục vụ phát triển du lịch tại các địa phương điển hình trong nước có di tích lịch sử tương đồng với tỉnh Điện Biên.

Đồng thời, xây dựng 2.000 bản đồ tuyến, điểm du lịch/sản phẩm du lịch; 2.000 tờ gấp tuyên truyền, quảng bá được sử dụng tại các điểm di tích trong các dịp lễ, hội; tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch trên tuyến và tại điểm…

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham gia trao đổi nhiều ý kiến về các vấn đề: Một số kết quả từ phương pháp phân tích hình ảnh tư hiệu và ý kiến gợi mở nhằm phát huy giá trị di tích Chiến trường Điện Biên Phủ; một số đề xuất cho phát triển bền vững sản phẩm du lịch gắn với di tích lịch sử Chiến trường Điện biên Phủ; mang lịch sử đến gần hơn với cuộc sống thực tiễn, tăng tính tương tác trong thực tế…

Hội thảo được tổ chức nhằm tiếp thu những tham luận, ý kiến góp ý để hoàn thiện đề tài và tổ chức triển khai đối với những giải pháp có tính khả thi. Đồng thời, góp phần làm sâu sắc giá trị ý nghĩa của việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử của Chiến trường Điện Biên Phủ, đặc biệt là các nội dung và giải pháp bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ gắn với phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2030.

 

 

Phương Dung - Ngọc Hải/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.