Hội nghị trực tuyến phổ biến nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Thứ Ba, 17/04/2018, 14:24 [GMT+7]

Điện Biên TV – Sáng ngày 17/04, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 do đồng chí Võ Văn Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực chủ trì.

Tham dự tại điểm cầu Điện Biên có đồng chí Phạm Bá Lung – Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành liên quan.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại Điện Biên.
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại Điện Biên.


Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu về những điểm mới cơ bản của Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Nghị quyết 41/2017/QH14 về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều, về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2017/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tam giam số 94/2015/QH13.

Bộ luật Hình sự năm 2015 gồm 26 chương, 426 điều với nhiều nội dung đổi mới, bao quát cả phần những quy định chung lẫn phần các tội phạm cụ thể; trong đó có những nội dung mang tính đột phá trên tinh thần đổi mới tư duy, đổi mới nhận thức về chính sách hình sự, về vấn đề tội phạm và hình phạt. Những quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 góp phần bảo vệ và thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 gồm 36 chương, 510 điều với nội dung cơ bản: quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền han của từng cơ quan tố tụng, tạo điều kiện để các cơ quan thực hiện tốt trách nhiệm luật định;  phân định thẩm quyền hành chính với thẩm quyền tư pháp, tăng quyền và trách nhiệm cho Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán; quy định cụ thể trình tự, thủ tục trong từng giai đoạn tố tụng nhằm tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong thực tiễn; đổi mới chế định chứng minh và chứng cứ...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh: Hai bộ luật này được sửa đổi, bổ sung năm 2017 có nhiều điểm mới so với trước để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương cải cách tư pháp của Đảng và phù hợp với Hiến pháp năm 2013.

Việc tổ chức hội nghị quán triệt các nội dung trọng tâm cần thực hiện của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổ, bổ sung năm 2017) và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác điều tra; giúp nắm vững hai đạo luật liên quan trực tiếp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm./.

 

 

Lường Hương/Dienbientv.vn

.