Điện Biên phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2024 đạt tối thiểu 10,5%

Thứ Sáu, 05/07/2024, 17:37 [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngày 5/7, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chủ trì Hội nghị lần thứ 20, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

c
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Trần Quốc Cường nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung thảo luận, quyết định tại Hội nghị lần thứ 20. Trong đó, tập trung về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; kết quả tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến tập trung vào những tồn tại, hạn chế tại địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong 6 tháng đầu năm và đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 

X
Đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh: Giao Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo chính quyền các cấp, các sở, ngành thực hiện, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2024 đạt tối thiểu 10,5%; triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo thu ngân sách địa phương; tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo giải ngân theo yêu cầu đạt trên 95%.

d
Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị.

Đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Tập trung thực hiện Đề án phát triển tổ chức đảng, đảng viên…

Về Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 (sửa đổi, bổ sung) giao Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo Văn phòng Tỉnh uỷ tiếp thu, hoàn thiện, trình Thường trực Tỉnh uỷ ký ban hành.

 

 

Nguyễn Hằng - Bùi Tiến/DIENBIENTV.VN
 

.