Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thứ Hai, 15/01/2024, 17:20 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng 15/1, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kế hoạch, đầu tư năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

D
Hội nghị tổng kết công tác kế hoạch, đầu tư năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai và thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, các phong trào thi đua. Nổi bật là công tác quy hoạch, kế hoạch được triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả; đã nghiên cứu, đề xuất chính sách, huy động nguồn lực xã hội tham gia đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng trên cơ sở đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Thực hiện lập Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tham mưu UBND tỉnh ban hành chương trình, giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đặc biệt là tham mưu giao và phân bổ chi tiết vốn ngân sách Nhà nước đạt 100% kế hoạch giao.

Tham mưu cho UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho 16 dự án về thương mại - dịch vụ - nông - lâm nghiệp, vật liệu xây dựng... Lũy kế có 210 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 47.400 tỷ đồng. Đẩy mạnh công tác giải ngân các nguồn vốn đầu tư năm 2023.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hoàn thiện công tác tham mưu xây dựng Chương trình giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách năm 2024; chỉ đạo, đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, cải cách hành chính, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, khảo sát đầu tư trên địa bàn tỉnh.

 

 

Minh Thư - Bùi Tiến/DIENBIENTV.VN
 

.