Điện Biên

Thực hiện Quốc tang đổi với Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Thứ Tư, 12/08/2020, 14:05 [GMT+7]

Điện Biên TV - Thực hiện Thông cáo đặc biệt của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Lễ Quốc tang Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu  sẽ diễn ra trong 02 ngày, 14 và 15/8/2020.

1
Lễ Quốc tang Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu sẽ diễn ra trong 02 ngày, 14 và 15/8/2020.

Lễ Quốc tang Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu  sẽ diễn ra trong 02 ngày, 14 và 15/8/2020. Thường trực Tỉnh ùy Điện Biên yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

Các cơ quan, công sở trong phạm vi toàn tỉnh treo cờ rủ, có dải băng tang (kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay) không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng.

Đối với các Đảng bộ trực thuộc tỉnh có kế hoạch tổ chức Đại hội vào ngày 14/8/2020 và ngày 15/8/2020 thì tiếp tục triển khai theo kế hoạch, đồng thời thực hiện nghiêm một số nội dung như: Không tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội.

Dành phút mặc niệm Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trước khi khai mac Đại hội. Thực hiện nghiêm Công văn số 1219-CV/TU, ngày 31/7/2020 của Ban Thường vụ Tình ủy về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống djch Covid -19.

 

BT/DIENBIENTV.VN

.