Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên họp kỳ 69

Tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV

Thứ Ba, 14/04/2020, 20:22 [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngày 14/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

1
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên họp kỳ 69

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì hội nghị.

Tại kỳ họp lần này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo chính trị và dự thảo báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại hội nghị, trên cơ sở 5 lần tham gia và tiếp thu ý kiến trước đó, các đại biểu tiếp tục tham gia ý kiến góp ý vào các nội dung dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Trần Văn Sơn - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu: Sau hội nghị này tiếp tục tham gia góp ý Dự thảo báo cáo chính trị và đến ngày 16/4 nộp lại để Ban thường vụ Tỉnh ủy tổng hợp gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các nhà khoa học, các Ban xây dựng Đảng. Sau đó, gửi đến các đảng bộ trực thuộc để tiếp tục xin ý kiến để hoàn chỉnh toàn bộ nội dung dự thảo trước khi trình Bộ chính trị, Ban Bí thư duyệt./.

 

 

Anh Thu – Đức Trung/DIENBIENTV.VN

.