Điện Biên TV - Trong điều kiện khốc liệt, nguy hiểm của chiến tranh, chỉ với 5 cán bộ, phóng viên, 33 số báo đã lần lượt ra đời phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền, cổ động, khích lệ tinh thần cán bộ chiến sĩ ngay tại mặt trận....
 

Có một tờ báo tại mặt trận Điện Biên Phủ
Thứ Ba, 02/07/2019, 15:20 [GMT+7]

Điện Biên TV - Trong điều kiện khốc liệt, nguy hiểm của chiến tranh, chỉ với 5 cán bộ, phóng viên, 33 số báo đã lần lượt ra đời phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền, cổ động, khích lệ tinh thần cán bộ chiến sĩ ngay tại mặt trận....
 

.
.
.