Điện Biên, Đẩy mạnh tuyên truyền, cài đặt Bluezone trên địa bàn tỉnh

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!

Thứ Năm, 27/08/2020, 14:15 [GMT+7]

Điện Biên TV - Tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh việc cài đặt ứng dụng Bluezone góp phần phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh là nội dung yêu cầu của UBND tỉnh Điện Biên đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn nghiêm túc thực hiện việc cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone.

1
Số lượng người dùng cài đặt ứng dụng Bluezone trên địa bàn tỉnh Điện Biên còn thấp, chưa đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 02/8/2020; trong đó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai nhanh nhất việc tuyên truyền vận động để người dân có điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone.

Trong thời gian qua, để đẩy manh việc cài ứng dụng Bluezone trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản 2242/UBND-KGVX ngày 05/8/2020 về triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone (ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần) phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Văn bản 2363/UBND-KGVX ngày 14/8/2020 về đẩy mạnh tuyên truyền, cài đặt Bluezone trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn tỉnh đã tích cực triên. khai chỉ đạo, tuyên truyền, cài đặt ứng dụng Bluezone; tuy nhiên đến ngày 24/8/2020 số lượng người dùng cài đặt ứng dụng Bluezone trên địa bàn tỉnh Điện Biên mới đạt khoảng 47.494 nghìn lượt (đạt 15,33% theo số lượng cài đặt/Smartphone, xếp thứ 54/63 tỉnh, thành phố và đạt 7,93% số lượng cài đặt/dân số, xếp 60/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và chưa đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc cài đặt ứng dụng Bluezone góp phần phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Điện Biên yêu cầu các cơ quan, tô chức, đơn vị, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện việc cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone'

Quán triệt, chỉ đạo các cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và người lao động tại các cơ quan, đơn vị, địa phương mình có sử dụng Smatphone phải cài đặt ứng dụng Bluezone; tuyên truyen đến người thân và gia đình tham gia cài đặt Bluzone trên điện thoại thông tinh; cử người kiểm soát, ghi nhận các hoạt động vào, ra trụ sở cơ quan; yêu cầu, khuyến nghị các tổ chức, người dân đến giao dịch, làm việc phải cài đặt và chạy ứng dụng Bluezone.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên và các Đoàn thể chính trị: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân tỉnh là nòng cốt phát động phong trào cài đặt và hỗ trợ người dân cài Bluezone trên điện thoại thông minh. Thành lập các tổ hỗ trợ (nhóm Zalo hoặc các nhóm mạng xã hội khác) để cài đặt ứng dụng Bluezone cho người dân trên địa bàn.

Tạo điều kiện để nhân viên của các doanh nghiệp Viễn thông ữên địa bàn tỉnh (Viettel Điện Biên, Viễn thông Điện Biên, Mobiphone Điện Biên...) hỗ trợ, cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh cho người dân trên địa bàn; nhằm đảm bảo tăng tỷ lệ số lượng người được cài đặt ứng dụng Bluezone theo yêu cầu đã đề ra, góp phần đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

HÃY CÀI ĐẶT BLUEZONE ĐỂ BẢO VỆ MÌNH, BẢO VỆ MỌI NGƯỜI!

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19. Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.

Link tải Bluezone trên Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mic.bluezone
Link tải Bluezone trên iOS: https://apps.apple.com/vn/app/bluezone/id1508062685

Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.


 

Hương Trà/DIENBIENTV.VN

Xem lịch phát sóng
.