Hiệu quả cải cách hành chính ở BHXH huyện Tuần Giáo

Thứ Bảy, 26/01/2019, 16:03 [GMT+7]

Điện BIÊN tv - Bảo hiểm xã hội huyện Tuần Giáo đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị. Trọng tâm là cắt giảm các thủ tục, đơn giản hóa, rút ngắn trình tự giải quyết các chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Từ đó, góp phần giảm thời gian, tiết kiệm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị, doanh nghiệp và người lao động đến làm việc, giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội.

Kết thúc năm 2018, tổng số người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Tuần Giáo đạt trên 87 nghìn người, tăng gần 1% so với năm 2017. Trong đó, cùng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc trên 4000 người; tham gia BHXH tự nguyện trên 250 người; chỉ tham gia BHYT trên 83 nghìn người, tăng 1,4%. Đơn vị thu gần 125 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch được giao, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm, BHXH huyện Tuần Giáo cũng đã chi, giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho hàng chục nghìn đối tượng với số tiền gần 66 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ 2017. Các chỉ tiêu khác đơn vị cơ bản đều đạt và vượt so với kế hoạch BHXH tỉnh giao.

1
Bảo hiểm xã hội huyện Tuần Giáo đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị.

 

Đạt được kết quả trên là nhờ tình thần nỗ lực, đoàn kết của tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động BHXH Tuần Giáo đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai nhiệm vụ, được coi đây là nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện thường xuyên, liên tục. Vì thực tế hiện nay, số đối tượng quản lý ngày càng phát triển, mở rộng, số thu - chi giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN ngày càng lớn đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác quản lý và cải cách thủ tục hành chính.

Ông Lê Anh Tuấn, Phó giám đốc BHXH huyện Tuần Giáo cho biết: Trước đây, công tác giao dịch hồ sơ hầu như thực hiện qua giấy nên rất bất cập, khó khăn tốn thời gian cho đơn vị sử dụng lao động, người lao động. Hồ sơ giấy tờ cũng nhiều nên tốn kém cho các đơn vị. Thực hiện theo cải cách hành chính, BHXH Tuần Giáo cũng thực hiện áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, đặc biệt là trong những năm gần đây ứng dụng ngày càng nhiều các phần mềm giao dịch điện tử góp phần giảm thời gian giao dịch giữu cơ quan bảo hiểm xã hội với các đơn vị, người lao động trên địa bàn.

Mục tiêu của cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực BHXH là hướng đến việc cắt giảm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả giải quyết các chế độ, chính sách giữa cơ quan BHXH và đơn vị sử dụng lao động, đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Hiện nay, theo quy định chung của Ngành, BHXH huyện Tuần Giáo đang tiếp nhận và giải quyết 28 thủ tục hành chính các loại.

Trong đó, có một số thủ tục hành chính mới được thay thế như: Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên số BHXH, thẻ BHYT; đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng; truy thu BHXH, BHYT, BHTN.v.v. Tất cả đều được niêm yết, công khai trên bảng điện tử, các phần mềm nghiệp vụ và bản in đính trên bảng thông tin tại bộ phận một cửa của BHXH huyện.

Trong năm đơn vị đã tiếp nhận trên 27.500 hồ sơ các loại của trên 7.700 đơn vị, cá nhân, trong đó phần lớn là giao dịch điện tử. Với việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm nghiệp vụ đã góp phần nâng cao hiệu quả công việc, tỷ lệ giải quyết hồ sơ trong thời gian quy định của đơn vị đạt trên 98%.

Thực tế cho thấy, công tác cải cách hành chính chỉ đạt được mục tiêu mang lại hiệu quả khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa BHXH huyện với các phòng, cơ quan, đơn vị liên quan như: TTYT huyện, Bưu điện huyện, phòng LĐTB&XH, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động.v.v.

Từ năm 2014 đến nay, trên cơ sở các hợp đồng đã ký kết giữa hai ngành, BHXH và Bưu điện huyện Tuần Giáo đã tích cực triển khai các nội dung phối hợp. Ngoài thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, Bưu điện huyện thực hiện gửi và nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, hiện đã có 224/224 đơn vị trên địa bàn tham gia, đạt tỷ lệ 100%. Hai đơn vị cũng quan tâm, chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Song song với phát triển, mở rộng quan tâm tạo điều kiện thuận lợi, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian cấp sổ, cấp thẻ cũng như thu nộp tiền tham gia của đối tượng

Bà Mai Thị Thái, Phó Giám đốc Bưu điện huyện Tuần Giáo cho biết: Công tác phối hợp giữa BHXH huyện và bưu điện huyện thì chúng tôi cũng thực hiện rất tốt. Nhất là về mảng đại lý thu, sau khi đưa các anh chị em đi tập huấn được cấp chứng chỉ đại lý và đã phối kết hợp cập nhật các công văn, chính sách, quy định bảo hiểm mới của Nhà nước. Từ đó triển khai tuyên truyền vận động đến đông đảo người dân và người dân cũng hiểu tham gia nhiệt tình BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

1
Bảo hiểm xã hội huyện Tuần Giáo tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị, doanh nghiệp và người lao động đến làm việc, giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội.


Trong công tác thẩm định chi phí khám chữa bệnh BHYT, hàng năm, BHXH huyện phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế huyện thực hiện đúng quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ, Ngành trung ương. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, thẩm định góp phần hạn chế được việc thanh toán trùng lặp, giảm thiểu tình trạng bệnh nhân khám chữa bệnh nhiều cơ sở y tế trong ngày, ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý quỹ BHYT cũng như công tác phối hợp giữa cơ quan BHXH và các cơ sơ y tế. Trong năm 2018, BHXH huyện đã thẩm định chi phí khám chữa bệnh BHYT cho trên 89 nghìn lượt người với số tiền duyệt thanh toán là trên 51 tỷ đồng.

Trong đó, khám chữa bệnh nội trú trên 14 nghìn lượt người với số tiền 33 tỷ đồng; khám chữa bệnh ngoại trú cho trên 75 nghìn lượt người với số tiền gần 18 tỷ đồng. Đáng lưu ý là qua công tác giám sát, kiểm tra thủ tục hành chính hồ sơ thanh toán khám chữa bệnh đã từ chối chi trả gần 40 triệu đồng, góp phần không để xảy ra tình trạng vượt trần, vượt quỹ khám chữa bệnh BHYT.

Trong thời gian tới, phát huy những kết quả đã đạt được, BHXH huyện Tuần Giáo xác định tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính với các nội dung cụ thể, như: Phối hợp với cấp ủy chính quyền, địa phương, các phòng ban chuyên môn, các cơ quan đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung của Luật BHYT sửa đổi, Luật BHXH đến với đông đảo tầng lớp nhân dân; tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008; Tiếp tục đổi mới quy trình tiếp nhận, giải quyết trả hồ sơ theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động và người lao động theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh.v.v.
 
Cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được BHXH Việt Nam coi là chìa khóa để thực hiện hiệu quả các chính sách BHXH, BHYT, BHTN trong giai đoạn mới. Bởi vậy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hoàn thiện các phần mềm để hướng tới tiếp nhận hồ sơ qua giao dịch điện tử đối với tất cả các thủ tục hành chính là mục tiêu đang được toàn Ngành hướng tới.

Đây cũng là vấn đề được BHXH huyện Tuần Giáo ưu tiên đặt lên hàng đầu bên cạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ gắn với chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động. Từ đó, góp phần thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện./.

 

 

Chu Linh/DIENBIENTV.VN
 

.