Điện Biên: Dự án (EVAC) chấm dứt bạo lực trẻ em thu được nhiều kết quả

Thứ Sáu, 31/08/2018, 13:55 [GMT+7]
Điện Biên TV -  Chỉ trong 6 tháng đầu năm Dự án Chấm dứt bạo lực với trẻ em (gọi tắt là EVAC) được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với tổ chức Tầm nhìn thế giới triển khai tại 7 xã thuộc 2 huyện Mường Chà, Tuần Giáo đã định hướng nghề nghiệp và kết nối việc làm cho 130 thanh thiếu niên và 73 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quản lý, can thiệp hỗ trợ tại cộng đồng.
 
Tỉnh Điện Biên là tỉnh miền núi biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, số trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mô côi, khuyết tật còn nhiều. Tình trạng trẻ em bị bạo lực và xâm hại tình dục vẫn xảy ra tại một số địa bàn, chính vì thế để huy động thêm nguồn lực phục vụ công tác bảo vệ trẻ em nói chung, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em nói riêng, cuối năm 2016, UBND tỉnh đã tiếp nhận Chương trình Chấm dứt bạo lực với trẻ em (EVAC) do Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam tài trợ tại 7 xã: Pú Nhung, Ta Ma, Phình Sáng, Rạng Đông (huyện Tuần Giáo); Hừa Ngài, Huổi Lèng, Sa Lông (huyện Mường Chà).
 
S
Hội thảo Khởi động Dự án Chấm dứt bạo lực đối với trẻ em (EVAC - End Violence against Children) của Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (ảnh baomoi.com)

 

Dự án Chấm dứt bạo lực với trẻ em (gọi tắt là EVAC) bắt đầu được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với tổ chức Tầm nhìn thế giới triển khai tại 7 xã thuộc 2 huyện Mường Chà, Tuần Giáo từ đầu tháng 10/2016. Qua gần 2 năm thực hiện, Dự án đã thu được những kết quả tích cực, mang lại nhiều tín hiệu vui trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em trên địa bàn.

Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm, dự án đã tổ chức tập huấn cho trên 140 lượt cán bộ và 260 lượt trẻ em thuộc vùng dự án. Tổ chức truyền thông về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng chống mua bán người, tảo hôn cho trên 650 người dân và 2.300 lượt trẻ em; định hướng nghề nghiệp và kết nối việc làm cho 130 thanh thiếu niên và 73 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quản lý, can thiệp hỗ trợ tại cộng đồng.

S
Hội nghị đánh giá hoạt động Dự án “Chấm dứt bạo lực với trẻ em” năm 2018 và xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động năm 2019 tỉnh Điện Biên.

 

Dự án Chấm dứt bạo lực với trẻ em (gọi tắt là EVAC) trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực từ cộng đồng trong việc nâng cao nhận thức về quyền trẻ em. Hy vọng rằng trong thời gian thực hiện dự án sẽ thêm nhiều kết quả về thay đổi thái độ, hành vi của trẻ em và thanh thiếu niên để tự bảo vệ; tiếp cận dịch vụ phù hợp cho gia đình và người chăm sóc trẻ; xây dựng cộng đồng vững mạnh và làm việc cùng nhau để tạo môi trường an toàn, bảo vệ trẻ; giảm thiểu các rào cản nhằm giải quyết bạo lực trẻ em, bao gồm cả mua bán người. Tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của trẻ em, ngăn chặn và đẩy lùi những rủi ro dẫn đến sự xâm hại đối với trẻ em, tạo môi trường an toàn để chăm sóc và bảo vệ trẻ em./.
 
 
 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.