.
Điện Biên :

Năm 2018 phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5-10% cả 3 tiêu chí

Thứ Hai, 12/02/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Năm 2018 Điện Biên phấn đấu tiếp tục giảm tai nạn giao thông từ 5-10% cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, bị thương; giảm tỷ lệ thương, vong do TNGT đối với trẻ em 10% so với năm 2017 trên địa bàn tỉnh

1
Năm 2018 tỉnh Điện Biên phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5-10% cả 3 tiêu chí


Năm an toàn giao thông 2018 được phát động nhằm mục đích nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên.

Đặc biệt trong đó tiếp tục giảm tai nạn giao thông từ 5-10% cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, bị thương; giảm tỷ lệ thương, vong do TNGT đối với trẻ em 10% so với năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Không để xảy ra ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh nhất là các dịp cao điểm tập trung đông người như các dịp lễ tết.

Để thực hiện các mục tiêu trên, các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh và các Ban ATGT huyện, thị xã, thành phố cần tập trung thực hiện tốt 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW, Nghị quyết số 88/NQ-CP tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảo trật tự ATGT; Đẩy nhanh tiến độ, siết chặt quản lý chi phí và chất lượng các hoạt động đầu tư xây dựng, bảo trì, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông

Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu lĩnh vực vận tải, nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ và giảm giá cước vận tải; Đẩy mạnh công tác thanh tra, tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về TTATGT; Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT; Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ, chú trọng khâu quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải"

 

 

Minh Trang

 

.
.
.
.
.