.
Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2018 – 2023 :

Tích cực chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2018 – 2023

Thứ Tư, 14/02/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2018 – 2023 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng với đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn. Với phương châm: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, để đảm bảo thành công của Đại hội, thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho việc tổ chức Đại hội.

Theo kế hoạch, Đại hội Công đoàn tỉnh sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5/2018, như vậy chỉ còn hơn 3 tháng nữa Đại hội sẽ diễn ra. Để chuẩn bị hướng tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2018 – 2023, thời gian qua, LĐLĐ tỉnh đã tập trung chỉ đạo công đoàn các cấp tổ chức thành công đại hội. Đến nay, 100% công đoàn cơ sở đã tổ chức đại hội, hội nghị (trong đó 145 công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị). Về đại hội cấp trên cơ sở, sau khi LĐLĐ huyện Mường Ảng tổ chức thành công đại hội điểm, Ban

Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức họp rút kinh nghiệm để giúp LĐLĐ các huyện, thị, thành phố, công đoàn ngành tổ chức tốt đại hội ở đơn vị mình. Hiện đã có 8/13 công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức đại hội, 5 đơn vị còn lại sẽ hoàn thành tổ chức đại hội trước ngày 20/3/2018.

1
Đại biểu dự Đại hội công đoàn cơ sở cơ quan LĐLĐ tỉnh lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2017 – 2022.

 

Ông Lê Thanh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh chia sẻ: Song song với việc chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp, LĐLĐ tỉnh cũng đồng thời triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2018 – 2023. Theo đó, LĐLĐ tỉnh đã quyết định thành lập 3 tiểu ban phục vụ Đại hội, gồm: Tiểu ban nội dung, nhân sự, tuyên truyền và phục vụ.

Các tiểu ban chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Thời điểm hiện tại, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội và tổ chức lấy ý kiến tham gia trong Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh lần thứ 4, lấy ý kiến trong Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh mở rộng lần thứ 3. Thời gian tới, LĐLĐ sẽ tiếp tục lấy ý kiến tham gia để chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tổng LĐLĐ Việt Nam xem xét thông qua.

Công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội được LĐLĐ tỉnh đặc biệt quan tâm, thực hiện theo đúng quy trình, quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Đến nay, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức lấy phiếu giới thiệu nhân sự lần 1 và lần 2 đảm bảo theo đúng quy trình. Những người được lựa chọn giới thiệu tham gia  ban chấp hành đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn; trưởng thành từ thực tiễn phong trào công nhân và hoạt động công đoàn; có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có uy tín, phương pháp hoạt động và khả năng đoàn kết tập hợp được đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; có đủ năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Theo đó, dự kiến Đại hội sẽ bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành LĐLĐ khóa XI nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội cũng được LĐLĐ tỉnh chú trọng, quan tâm thực hiện qua việc chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường công tác đối thoại, sinh hoạt thường kỳ nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội với sự phát triển của phong trào công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn.

Phối hợp với Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh viết tin, bài tuyên truyền về Đại hội; xây dựng các cụm pa nô tuyên truyền ở thị xã Mường Lay, Tuần Giáo và thành phố Điện Biên Phủ; treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền… Đáng chú ý, LĐLĐ tỉnh còn phát động phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động để lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII và kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 – 11/6/2018). Nổi bật như các phong trào: “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới…

Với tinh thần chuẩn bị tích cực, khẩn trương và chu đáo, tin rằng Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2018 – 2023 sẽ được tổ chức thành công, đảm bảo đúng yêu cầu, kế hoạch đề ra, đáp ứng sự kỳ vọng của đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong toàn tỉnh.

 

 

 CTV - Đức Linh

.
.
.
.
.