.
BHXH Điện Biên :

Rèn luyện đạo đức, phong cách của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW

Thứ Bảy, 06/01/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Điện Biên thường xuyên đổi mới, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc rèn luyện đạo đức, phong cách của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với nhiệm vụ chuyên môn, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Ngành BHXH, là cơ quan thực hiện chế độ chính sách xã hội, nên cán bộ, đảng viên thường xuyên tiếp xúc với các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, cán bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Bởi vậy, việc rèn luyện đạo đức, phong cách của cán bộ, đảng viên, nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác của các Phòng chuyên môn và của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc giải quyết chế độ chính sách đảm bảo đúng quy định, quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng bảo hiểm luôn được BHXH tỉnh Điện Biên đặt lên hàng đầu. Với phương châm: Tập thể phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nâng cao tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân, thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đảm bảo chế độ quyền lợi cho các đối tượng tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

2
Trách nhiệm và hiệu quả, Bộ phận “một cửa” BHXH tỉnh Điện Biên đã rèn luyện đạo đức, phong cách để tư vấn, giải quyết đảm bảo các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho nhân dân

 

Với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, sự đồng tình hưởng ứng của đội ngũ cán bộ, đảng viên ngành BHXH tỉnh Điện Biên. Chỉ sau gần 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng, nhất là về rèn luyện đạo đức, phong cách của cán bộ, đảng viên đã có những chuyển biến mạnh mẽ rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, rèn luyện tác phong, lề lối làm việc luôn. Đổi mới từ "tác phong hành chính" sang "tác phong phục vụ", phát huy vai trò làm chủ, tính chủ động, sáng tạo trong công việc. Mỗi cán bộ, đảng viên đều rèn luyện theo “Phong cách dân chủ”, “Phong cách nêu gương”, “Phong cách quần chúng”, “Lời nói đi đôi với việc làm”, “Phong cách sinh hoạt của Chủ tịch Hồ Chí Minh”... đặc biệt là rèn luyện đạo đức, phong cách, thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử về 05 chuẩn mực đạo đức của cán bộ Ngành BHXH.

Để việc rèn luyện đạo đức, phong cách của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, phù hợp với chuẩn mực đạo đức của ngành, Đảng bộ BHXH tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo, mỗi cán bộ, đảng viên đều phải xây dựng kế hoạch đăng ký phấn đấu, rèn luyện đạo đức, phong cách gắn với chức trách, nhiệm vụ của  từng cá nhân, từng phòng chuyên môn. Sau khi học tập chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2017, đã có 100% cán bộ, đảng viên đã hoàn thành việc đăng ký kế hoạch học tập và làm theo Bác.

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên trong cơ quan đều chú trọng "nói phải đi đôi với làm", trước hết là sự nêu gương của thế hệ đi trước, của cán bộ lãnh đạo đói với nhân viên; đảng viên phải làm gương trước quần chúng. Đồng thời, thực hiện tốt cải cách hành chính, đổi mới phong cách, tác phong làm việc; tích cực tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng, phấn đấu, rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức đã được xây dựng theo Quy định chung của cơ quan.

Minh chứng hiệu quả, cho việc rèn luyện đạo đức, phong cách của cán bộ, đảng viên, sau gần 02 năm tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW Đảng bộ BHXH tỉnh là đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, các lĩnh vực chuyên môn đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với mục tiêu Đảng bộ BHXH tỉnh và BHXH Việt Nam đã đề ra.

Nhiều đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các đơn vị trực thuộc, đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm cao trong quản lý, điều hành, có những việc làm cụ thể trong thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan tâm chăm lo đến người lao động, đề ra các giải pháp hiệu quả để khắc phục khó khăn cho đơn vị; xây dựng đơn vị trong văn hóa giao tiếp, ứng xử với cấp dưới, hòa đồng và được quần chúng tín nhiệm.

Về công tác thu:  BHXH tỉnh xây dựng kế hoạch, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tuyên truyền vận động, quyết liệt triển khai thu ngay từ đầu năm.  Số thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp năm 2017 ước đạt 930.713 triệu đồng, tăng 43.754 triệu đồng (4,93%) so với năm 2016, đạt 100,45% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức trong đó tập trung vận động tới tận đối tượng, nhờ vậy đã đạt được những kết quả tích cực, hướng tới thực hiện các mục tiêu về phát triển các loại hình tham gia BHXH, BHYT, BHTN mà Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị đề ra. Đến 31/12/2017, số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 568.180 người.

Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT: Thực hiện kịp thời, đảm bảo việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đến tận tay đối tượng tham gia và thụ hưởng các chế độ chính sách BHXH, BHYT. Số lượng thẻ BHYT phát hành còn giá trị sử dụng đến hết năm 2017 là 565.774 thẻ.

Công tác chi trả BHXH: BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh phối hợp chặt chẽ xây dựng phương án chi trả, thực hiện quản lý và chi trả nghiêm túc, nguồn tiền đảm bảo an toàn, đầy đủ và không để sai sót. Ước tổng số chi BHXH, BHYT và chi quản lý BHXH, BHYT, BHTN là 1.242.642 triệu đồng, tăng 169.630 triệu đồng (tăng 15,8%) so với năm 2016.

Công tác giải quyết chế độ, chính sách BHXH: Giải quyết chế độ, chính sách BHXH kịp thời, chính xác, thuận tiện cho mọi đối tượng. Trong năm đã giải quyết chế độ BHXH cho 3.490 người hưởng BHXH hàng tháng; 2.477 người hưởng trợ cấp 1 lần; 1.480 lượt người hưởng trợ cấp BHTN; xét duyệt chế độ ốm đau, thai sản cho 5.176 lượt người.

Tổ chức triển khai hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp BHXH theo Nghị định 76/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/6/2017, tăng 7,44% cho hơn 13.000 đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH đảm bảo theo quy định. Ngoài ra, BHXH tỉnh triển khai đồng bộ cấp mã số BHXH đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Điện Biên đạt 97%; bàn giao được 39.350 sổ BHXH đến tận tay người lao động, đạt 100% so với tổng số lao động đang tham gia BHXH, BHTN, BHYT; in cấp và trả thẻ BHYT theo mã số BHXH được với 470.000 thẻ.

1
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Trọng Khôi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng nhất cho BHXH tỉnh Điện Biên(Ảnh Khánh Toàn)

 

Đồng chí Trần Minh Tuấn, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Đối với ngành BHXH, công việc của cán bộ, đảng viên là thường xuyên liên quan đến chế độ chính sách, quản lý thu, nếu không có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc hoặc không tự rèn luyện đạo đức, phong cách của cán bộ, đảng viên, giữ gìn phẩm chất thì rất dễ dẫn đến sai phạm, làm mất lòng tin của Nhân dân. Chính vì vậy, BHXH Điện Biên xác định việc học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Lấy tiêu chí rèn luyện đạo đức, phong cách của cán bộ, đảng viên làm kết quả bình xét thi đua hằng năm.

Thông qua việc rèn luyện đạo đức, phong cách của cán bộ, đảng viên công tác xây dựng Đảng đã đạt nhiều kết quả tích cực, chuyển biến rõ nét, các mục tiêu đều đạt so với Nghị quyết mà đảng bộ BHXH tỉnh đề ra năm 2017. Đối với tổ chức đảng, đã đề nghị Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh công nhận Đảng ủy BHXH tỉnh là Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2017, 03/5 chi bộ đạt tiêu chuẩn tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh (Chi bộ Tổ chức - Tiếp nhận - Văn phòng; Chi Bộ Kế hoạch tài chính - Công nghệ thông tin; Chi bộ Phát triển – Thu - Sổ thẻ). Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ: 59/59 đảng viên, đạt 100%. Trong đó: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 8 đồng chí.

Trong thời gian tới, BHXH tinh Điện Biên tiếp tục đẩy mạnh việc rèn luyện đạo đức, phong cách của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW. Nhất là chuyên đề 2018, về “Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó mỗi cán bộ, đảng viên phải cố gắng hơn nữa trong thực hiện “học” và “làm theo” Bác, tạo nên những chuyển biến tích cực về tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ; tôn trọng và bảo đảm quyền, nghĩa vụ của người tham gia và hưởng thụ các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh./.

 

 

  CTV - Khánh Toàn/BTG Tỉnh ủy Điện Biên

.
.
.
.
.