ĐIỆN BIÊN:

Ngày 27/9 khai mạc Hội thi "Tuyên truyền Lưu động tỉnh Điện Biên" lần thứ XVII, năm 2019

Thứ Tư, 04/09/2019, 09:59 [GMT+7]

Điện Biên TV - Hội thi "Tuyên truyền Lưu động tỉnh Điện Biên” lần thứ XVII, năm 2019 diễn ra từ ngày 26 - 29/9/2019 tại huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên.

1
 Ngày 27/9 khai mạc Hội thi "Tuyên truyền Lưu động tỉnh Điện Biên" lần thứ XVII, năm 2019

Hội thi "Tuyên truyền Lưu động tỉnh Điện Biên” lần thứ XVII, năm 2019 là hoạt động thường xuyên được tổ chức 2 năm 1 lần nhằm “Đưa văn hóa, thông tin  về cơ sở”.

Là đợt tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước con người Điện Biên đến cán bộ chiến sỹ và đồng bào các dân tộc trong tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII, “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” theo chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Hội thi sẽ có sự tham gia của các đội Tuyên truyền Lưu động thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin của 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Hội thi xuất quân tại Sân hành Lễ tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Lễ Khai mạc và Bế mạc tại Nhà thi đấu đa năng huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Các đội tham gia nội dung thi gồm 03 loại hình: Thi chương trình Tuyên truyền tổng họp (Câu chuyện thông tin, tuyên truyền miệng, cổ động trực quan, văn nghệ); Thi tuyên truyền bộ ảnh triển lãm và Thi trang trí xe tuyên truyền lưu động.

Qua hội thi Tuyên truyền Lưu động tỉnh Điện Biên Nhằm đánh giá chất lượng hoạt động của các đội tuyên truyền, đổi mới và nâng cao phương pháp, hiệu quả công tác tuyên truyền cho các đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Đây là dịp tuyên truyền viên các huyện, thị xã, thành phố trao đổi kỹ năng, kinh nghiệm nghề nghiệp. Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có hiệu quả. Nhằm tăng cường đoàn kết các dân tộc, động viên nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tên địa bàn.

 
 

 

BT/DIENBIENTV.VN

.