.

Điện Biên: Lễ hội Thành Bản Phủ năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 7/4 đến ngày 9/4

Thứ Năm, 29/03/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Tiếp nối chuỗi các hoạt động của Lễ hội Hoa Ban Điện Biên năm 2018, trong các ngày từ 7/4 đến 9/4, huyện Điện Biên tổ chức 2 hoạt động văn hóa lớn: Ngày hội văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc huyện Điện Biên lần thứ VII - Lễ hội Thành Bản Phủ năm 2018 tại Di tích lịch sử Thành Bản Phủ xã Noong Hẹt.

 

s
Lễ hội Hoàng Công Chất - Thành Bản Phủ được xã Noong Hẹt là hoạt động thường niên của huyện Điện Biên được tổ chức vào 22/2 đến 25/2 âm lịch hàng năm

 

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc huyện Điện Biên lần thứ VII - Lễ hội Thành Bản Phủ được diễn ra trong 3 ngày, từ 7/4 (tức 22/2 âm lịch) đến hết ngày 9/4 (24/2 âm lịch) với các hoạt động VHTT&DL mang đậm bản sắc các dân tộc huyện Điện Biên.

Lễ hội Thành Bản Phủ với nghi thức trang trọng nhằm tưởng nhớ công ơn đánh đuổi giặc Phẻ của thủ lĩnh - tướng quân Hoàng Công Chất giải phóng Mường Thanh Điện Biên.

Lễ hội Hoàng Công Chất - Thành Bản Phủ được xã Noong Hẹt là hoạt động thường niên được tổ chức vào 22/2 đến 25/2 âm lịch hàng năm. Lễ hội Hoàng Công Chất - Thành Bản Phủ ngoài ý nghĩa hoạt động tín ngưỡng còn là sự kiện văn hóa nhằm duy trì và phát huy những tin hoa văn hóa của các dân tộc trên địa bàn. Đồng thời cũng là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hòa dân tộc, khơi dậy tin thần đoàn kết giữa các dân tộc và cùng chung tay xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc./.

 

 

 

Tử Long
 

.
.
.
.
.