.

Dự kiến tháng 10 tổ chức Hội thi "Tuyên truyền lưu động tỉnh Điện Biên" lần thứ XVI, năm 2017

Thứ Năm, 24/08/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Hội thi "Tuyên truyền lưu động tỉnh Điện Biên” lần thứ XVI, năm 2017 dự kiến diễn ra từ ngày 4 - 6/10/2017 tại huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên

1
Hội thi "Tuyên truyền lưu động tỉnh Điện Biên” lần thứ XV, năm 2015

 
Hội thi "Tuyên truyền lưu động tỉnh Điện Biên” lần thứ XVI, năm 2017 là hoạt động thường xuyên được tổ chức 2 năm 1 lần nhằm “Đưa văn hóa, thông tin  về cơ sở”. Là đợt tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước con người Điện Biên đến cán bộ chiến sỹ và đồng bào các dân tộc trong tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII, “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” theo chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Hội thi sẽ có sự tham gia của các đội Tuyên truyền lưu động thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin của 10 huyện, thị xã, thành phố; các đội tuyên truyền văn hóa của các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Qua hội thi Tuyên truyền lưu động tỉnh Điện Biên Nhằm đánh giá chất lượng hoạt động của các đội tuyên truyền, đổi mới và nâng cao phương pháp, hiệu quả công tác tuyên truyền cho các đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Đây là dịp tuyên truyền viên các huyện, thị xã, thành phố trao đổi kỹ năng, kinh nghiệm nghề nghiệp. Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có hiệu quả. Nhằm tăng cường đoàn kết các dân tộc, động viên nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tên địa bàn.

 

Hương Trà

.
.
.
.
.