.
Điện Biên :

Xử lý 24 trường hợp lái xe vi phạm về tải trọng phương tiện tham gia giao thông

Thứ Tư, 06/12/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông", tỉnh Điện Biên đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về kiểm soát tải trọng phương tiện, tình hình vi phạm các quy định của pháp luật về tải trọng phương tiện bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan.

Hoạt động kiểm soát tải trọng xe đã được các lực lượng chức năng, Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, tình trạng trở hàng vượt quá trọng tải xe trên địa bàn tỉnh Điện Biên bước đầu đã được ngăn chặn, kiềm chế.

Tuyên truyền phổ biến các quy định về "Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông", Kiểm soát tải trọng phương tiện ngay từ các đầu mối xếp hàng hóa lớn tại các mỏ vật liệu, các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng; vận động các chủ doanh nghiệp, chủ hợp tác xã , chủ phương tiện kinh doanh vận tải trên địa bàn ký cam kết không xếp hàng hóa vượt quá tải trọng cho phép của phương tiện, cầu, đường trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

1
Sau 01 năm lực lượng chức năng đã tiến hành thanh kiểm tra kiểm soát tại Trạm cân với tổng số hơn 6.700 lượt phương tiện qua lại


Tuy nhiên với đặc điểm là tỉnh miền núi có địa bàn rộng, địa hình hiểm trở, kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh còn nhiều bất cập, ý thức tự giác chấp hành của một số bộ phận người dân còn chưa cao, kinh phí phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông còn chưa đáp ứng yêu cầu, hạn chế đến kết quả trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông nói chung và công tác kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải nói riêng.

Sau 01 năm triển khai thực hiện, kết quả thực hiện từ tháng 11/2016 đến hết tháng 10/2017, lực lượng chức năng đã tiến hành thanh kiểm tra kiểm soát tại Trạm cân và kiểm soát bằng cân xách tay với tổng số hơn 6.700 lượt phương tiện, trong đó số phương tiện vi phạm là 24 xe, yêu cầu tự hạ tải hơn 66 tấn hàng hóa các loại, lực lượng chức năng đã xử phạt 24 lái xe và 25 chủ xe vi phạm với tổng số tiền hơn 195.000.000 đồng.
 

 

Minh Trang

.
.
.
.
.