.

Hội Nông dân huyện Nậm Pồ Đẩy mạnh các phong trào thi đua

Thứ Hai, 10/09/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho hội viên, những năm qua, các cấp Hội Nông dân huyện Nậm Pồ đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực giúp hội viên, nông dân đẩy mạnh sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Hằng năm, Hội đều chỉ đạo các cơ sở hội phát động phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân; tổ chức đăng ký các danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, dạy nghề, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, đưa những cây con, giống mới vào sản xuất bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao.  

Anh Trần Văn Thiện, hội viên nông dân xã Nà Hỳ trước đây do không có vốn nên chỉ chăn nuôi và trồng rau trên diện tích nhỏ nhằm cải thiện cuộc sống gia đình. Năm 2016, anh vay vốn từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, cộng với số tiền tích lũy của gia đình, anh thuê hơn 2.000 m2 đất để làm chuồng trại chăn nuôi và trồng rau. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng và chăm sóc rau, mỗi năm gia đình anh thu nhập trên 100 triệu đồng.

1
Các cấp Hội đã tích cực đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững bằng các việc làm thiết thực

 

 
Hiện nay, Hội Nông dân huyện Nậm Pồ có hơn 4.500 hội viên. Thời gian qua, các cấp Hội đã tích cực đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững bằng các việc làm thiết thực. Để thu hút, tập hợp nông dân vào tổ chức Hội, các cấp Hội trong huyện đã chủ động thay đổi nội dung, phương thức sinh hoạt theo hướng mở rộng các dịch vụ hỗ trợ nông dân, lấy lợi ích thiết thực của nông dân làm động lực thúc đẩy các phong trào thi đua. Đồng thời, các cấp Hội đã duy trì có hiệu quả các phong trào thi đua, nổi bật là các phong trào: “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”.
 
Trong giai đoạn từ 2013 – 2018, phong trào thi đua do Hội Nông dân huyện phát động đã có sức lan toả mạnh mẽ, tạo động lực quan trọng góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tạo thêm việc làm và cải thiện đời sống cho người dân. Các phong trào thi đua yêu nước đã có tác dụng tích cực trong việc động viên, khích lệ tinh thần, góp phần phát huy vai trò làm chủ và sức sáng tạo trong cán bộ, hội viên, nông dân.

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân dám nghĩ, dám làm, áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phá thế độc canh trong sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, toàn huyện có gần 240 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó cấp Trung ương 2 hộ, cấp tỉnh 18 hộ, cấp huyện 73 hộ và 144 hộ đạt danh hiệu cấp xã. Tiêu biểu, như: Hộ ông Vàng A Là, ở xã Si Pa Phìn chăn nuôi gia súc với gần 100 con trâu, bò, ngựa, 5000m2 ao cá; ông Ngải Cù Lỷ với đàn gia súc gần 150 con; ông Lò Văn Đoàn xã Chà Tở thường xuyên nuôi gần 100 con lợn thịt, 15 con lợn nái hay ông Hồ Chử Vàng ở xã Phìn Hồ có đàn gia súc hơn 70 con..v..v.. 

1
Từ năm 2013 đến nay, Hội đã tổ chức được 150 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 5.000 lượt hội viên nông dân

 

 
Để đẩy mạnh các phong trào thi đua và tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế, hằng năm Hội Nông dân huyện đều tổ chức có hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng. Từ năm 2013 đến nay, Hội đã tổ chức được 150 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 5.000 lượt hội viên nông dân; đào tạo nghề ngắn hạn trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cho hơn 800 hội viên, triển khai 2 dự án chăn nuôi trâu sinh sản cho 27 hộ nông dân, liên kết 2 nhóm sở thích nuôi lợn ở xã Chà Tở và nuôi trâu ở xã Chà Nưa.

Đặc biệt, Hội còn đứng ra tín chấp vay vốn để có nguồn vốn sản xuất kinh doanh cho gần 2.000 hộ nông dân, với số dư nợ hơn 63 tỷ đồng. Nhờ sự hỗ trợ thiết thực của các cấp Hội Nông dân, hội viên nông dân đã từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp mang lại hiệu quả kinh tế; nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích, sản lượng lương thực; đáp ứng nhu cầu cơ bản của đời sống người dân. Các hình thức tổ chức sản xuất ngày càng đa dạng, quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy đã làm cho diện mạo nông thôn mới trên địa bàn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên.
 
Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu còn là nền tảng để các cấp Hội triển khai xây dựng mô hình “Dân vận khéo”. Hằng năm, Hội lồng ghép với các phong trào thi đua để xây dựng các mô hình dân vận khéo, như: Xây dựng Chi hội là đơn vị hành động, Chi hội không có người mắc tệ nạn xã hội, không di cư tự do, góp phần cùng cấp uỷ, chính quyền ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống sinh kế cho người dân.

Cùng với phòng trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi cán bộ, hội viên và nông dân còn tích cực tham gia và có nhiều đóng góp quan trọng trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Trong phong trào toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, hội viên Hội Nông dân huyện Nậm Pồ đã tích cực hiến đất, hiến tài sản.

Trong các buổi sinh hoạt chi hội, các lớp tập huấn, hội đều lồng ghép tuyên truyền, vận động hội viên phát huy vai trò chủ thể của nông dân, nhờ đó góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. 5 năm qua, hội viên, nông dân toàn huyện đã đóng góp trên 3.500 ngày công, hiến gần 16.000 m2 đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông, trường, lớp học và các công trình phúc lợi ở địa phương và xây dựng 8 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn.
 
Mặc dù đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong việc thúc đẩy nông dân phát triển kinh tế, tăng thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, nông dân nhưng phần lớn các mô hình sản xuất kinh doanh vẫn trong tình trạng manh mún, nhỏ lẻ; năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa cũng thấp. Kết cấu hạ tầng và giao thông còn khó khăn, trình độ và nhận thức của cán bộ hội viên và nông dân còn nhiều hạn chế.

1
Ông Lò Văn Phó, bản Nà Hỳ 2 - xã Nà Hỳ -  huyện Nậm Pồ đã trở thành người nông dân già làm kinh tế giỏi vào bậc nhất nhì ở xã nghèo Nà Hỳ.

 

Tỷ lệ hộ nghèo ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng biên giới còn cao; một bộ phận nông dân còn thiếu vốn sản xuất; trong khi dịch bệnh diễn biến phức tạp và luôn có nguy cơ bùng phát làm cho nông dân khó mở rộng qui mô sản xuất; bên cạnh đó giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống liên tục tăng cao làm cho người nông dân gặp nhiều khó khăn. Trong thời gian tới, để khắc phục những khó khăn trên, các cấp Hội Nông dân trong huyện tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phát huy hiệu quả ba phong trào thi đua, trọng tâm là Phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng.
 
Để tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của Hội Nông dân, thời gian tới, Hội Nông dân Nậm Pồ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua; tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp; chủ động phối hợp khai thác các nguồn lực để giúp đỡ hội viên nông dân mở rộng sản xuất, nâng cao đời sống.

Tiếp tục đẩy mạnh 3 phong trào thi đua do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động nhất là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng”. Xây dựng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với các ngành, địa phương để giúp nông dân về vốn, vật tư, khoa học kỹ thuật, khai thác có hiệu quả các chính sách đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. /.

 

 

 

Hoàng Hảo/DIENBIENTV.VN

.
.
.
.
.