.

Điện Biên với công tác khuyến học, khuyến tài

Thứ Hai, 08/10/2018, [GMT+7]
Điện Biên TV - Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền đặc biệt là Hội Khuyến học tỉnh Điện Biên đặc biệt quan tâm từ đó giúp học sinh nghèo hiếu học thêm niềm vui cắp sách đến trường, qua đó góp phần nuôi dưỡng ước mơ, mở ra cánh cửa tương lai, giúp các em tự tin, trở thành những công dân có ích cho xã hội.
 
Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ Quốc. Trong những năm qua, mặc dù nhận được sự quan tâm, đầu tư bằng nhiều chương trình, dự án của Chính phủ nhưng đời sống của đại bộ phận nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập bình quân đầu người thấp. Thêm vào đó, giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều dẫn đến một phận đồng bào dân tộc thiểu số chưa quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho con em mình đến trường, đến lớp học tập.
 
Nhận thức được điều đó trong những năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Điện Biên luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh. Trong đó chú trọng phát huy vai trò nòng cốt của Hội khuyến học tỉnh Điện Biên trong việc tổ chức, xây dựng các phong trào, vận động Nhân dân các dân tộc tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài.
 
S
Đồng chí Lê Văn Quý (ngoài cùng bên phải) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HKH tỉnh và Đ/c Trần Ngọc Hùng (ngoài cùng bên trái), Phó Chủ tịch HKH tỉnh trao thưởng học bổng cho học sinh giỏi quốc gia tỉnh Điện Biên năm học 2016 - 2017.

 

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, trong những năm qua, Hội Khuyến học các cấp đã tập trung vào: Đẩy mạnh tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác khuyến học, trọng tâm là đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị.

Vận động các lực lượng tham gia công tác khuyến học, xã hội hóa giáo dục như: Ủng hộ kinh phí đóng góp ngày công lao động, nguyên vật liệu, hiến đất để xây dựng trường lớp học, nhà ở cho học sinh bán trú, trao tặng học bổng cho học sinh nghèo, đồ dùng học tập, quần áo, chăn màn với tổng trị giá mỗi năm hàng chục tỷ đồng, tạo điều kiện để con em đồng bào dân tộc có thêm điều kiện, duy trì học tập không bỏ học và vươn lên học tập khá, giỏi.

Hội Khuyến học tỉnh Điện Biên đã trải qua 17 năm xây dựng, trưởng thành, phát triển và từng bước có nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực. Đến nay, mô hình tổ chức Hội đã được thành lập ở khắp các huyện, thị, thành phố, xã phường, thị trấn, cơ quan trường học với 1.587 Chi Hội, 874 Ban Khuyến học, thu hút 156.879 hội viên tham gia hoạt động.
 
Các cấp hội khuyến học ở tỉnh và các địa phương trong tỉnh luôn thể hiện tốt vai trò nòng cốt trong phong trào khuyến học, khuyến tài ở địa phương, đặc biệt là làm tốt công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa của công tác khuyến học. Qua đó, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của đông đảo tầng lớp nhân dân với công tác khuyến học, khuyến tài, đặc biệt là trong xây dựng quỹ khuyến học.
S
Hội khuyến học tỉnh trao học bổng cho các cháu tại Làng Trẻ em SOS Điện Biên Phủ.

 

Hội Khuyến học các cấp đã thường xuyên quan tâm vận động các lực lượng tham gia xây dựng quỹ khuyến học. Đến nay, 100% cơ sở Hội đều có quỹ khuyến học, đây là cơ sở rất quan trọng để duy trì hoạt động tổ chức Hội, động viên khen thưởng học sinh giỏi các cấp, trợ cấp học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

Nhiều năm qua, Hội Khuyến học các cấp đã triển khai thực hiện chương trình quỹ khuyến học gia đình bằng nhiều hình thức sinh động, hiệu quả, năm 2011 quỹ khuyến học gia đình đạt trên 13 tỷ đồng và đến năm 2017 đạt gần 70 tỷ đồng, nguồn quỹ này các gia đình đã tạo điều kiện để con em duy trì học tập và tiếp tục học lên đại học.

Với truyền thống hiếu học tiêu biểu, phong trào khuyến học khuyến tài trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm chăm lo của hệ thống chính trị và toàn xã hội. Chính nhờ sức lan toả mạnh mẽ của phong trào đã giúp nhiều tài năng trẻ hoàn cảnh khăn có điểm tựa vươn lên, sớm trở thành những công dân hữu ích cho quê hương đất nước./.

 
 
Tại hội nhị Hội nghị Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh họp kỳ thứ 5, khóa III, nhiệm kỳ 2014-2019, đồng chí Lê Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HKH tỉnh đã đánh giá cao và ghi nhận những kết quả hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong những năm qua và chỉ ra một số những khó khăn, hạn chế trong công tác khuyến học. Đồng chí cũng đã yêu cầu HKH các cấp trong thời gian tới cần tiếp tục tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác khuyến học; Tham mưu cho cấp ủy chính quyền có văn bản về việc lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội khuyến học các cấp nhiệm kỳ 2018-2023 và rất chú trọng việc chủ động chuẩn bị xây dựng kế hoạch Đại hội, báo cáo chính trị, phương án nhân sự, cơ sở vật chất, công tác tuyên truyền trước, trong, sau Đại hội; Tiếp tục vận động các lực lượng tham gia xây dựng Quỹ Khuyến học, đồng thời cần quản lý và sử dụng quỹ có hiệu quả, đúng mục đích, đúng quy định của Nhà nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển tổ chức Hội, hội viên ở các cơ quan, doanh nghiệp, thôn bản ở vùng sâu, vùng xa, biên giới....

 

 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
 
.
.
.
.
.