Phiên họp HĐND tỉnh tháng 9/2019 của Thường trực HĐND

Hội đàm, trao đổi kinh nghiệm giữa HĐND tỉnh Điện Biên với 3 tỉnh Bắc Lào diễn ra 26/9

Thứ Ba, 10/09/2019, 09:29 [GMT+7]

Điện Biên TV – Ngày 9/10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 9/2019 thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND hai cấp tỉnh – huyện lần thứ 4; Báo cáo đánh giá kết quả tổ chức kỳ họp 11 và triển khai 1 số nhiệm vụ khác.

d
Đồng chí Lò Văn Muôn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HDND tỉnh chủ trì phiên họp HĐND tỉnh tháng 9/2019 của Thường trực HĐND

Tại phiên họp HĐND tỉnh tháng 9/2019 của Thường trực HĐND xem xét, lấy ý kiến một số nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8, nhiệm vụ trong tâm tháng 9/2019 của Thường trực HĐND; Nội dung, chương trình tổ chức giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh; Báo cáo đánh giá kết quả tổ chức kỳ họp 11; Thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND hai cấp tỉnh – huyện lần thứ 4, nhiệm kỳ 2016 – 2021; kế hoạch tổ chức Hội đàm, trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa HĐND tỉnh Điện Biên với 3 tỉnh Bắc Lào.

Về thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND hai cấp tỉnh – huyện lần thứ 4, nhiệm kỳ 2016 – 2021: Ngày 30/8, tại huyện Tủa Chùa, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp tỉnh – huyện năm 2019.

Với chủ đề: “Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân”, hội nghị tập trung trao đổi, thảo luận và bàn giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, như: Làm tốt công tác chuẩn bị, lựa chọn nội dung cần trao đổi, phản ánh giữa cử tri với đại biểu HĐND; kế hoạch tiếp xúc cử tri phải được xây dựng sớm, khoa học; tổ chức thực hiện việc tiếp xúc cử tri tại nơi được bầu, nơi cư trú và nơi công tác; lựa chọn thành phần cử tri phù hợp với nội dung cuộc tiếp xúc…

Đại biểu HĐND phải nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của đại biểu trước nhân dân; tích cực nghiên cứu, tìm hiểu những chủ trương, chính sách phục vụ cho hoạt động tiếp xúc cử tri; gợi ý các nội dung để cử tri phát biểu; tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi các cấp có thẩm quyền giải quyết; tích cực theo dõi, đôn đốc các cấp, ngành trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, khi cần thiết cần phải chất vấn việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp HĐND.

Đối với công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, các đại biểu HĐND phải tích cực đổi mới về cách thức, phương pháp, nâng cao hiệu quả giám sát và theo dõi việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư trong tiếp công dân; phân loại giữa đơn khiếu nại và đơn kiến nghị phản ánh; việc xác định thẩm quyền giải quyết; quy trình giải quyết đơn thư; việc ghi chép vào sổ tiếp công dân đã chính xác hay chưa, có bị trùng lặp đối tượng, nội dung hay không?

Sau khi trao đổi, thảo luận, đại biểu đã thống nhất cao về một số giải pháp thực hiện trong thời giai tới, trong đó tập trung các nhiệm vụ trọng tâm: Nghiêm túc triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản liên quan đến tổ chức, hoạt động của HĐND, trong đó có các quy định về chức năng nhiệm vụ của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND các cấp. HĐND các cấp chủ động rà soát, ban hành theo thẩm quyền, kiến nghị các cơ quan liên quan ban hành sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế… để cụ thể hóa nội dung các luật đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của HĐND, UBND các cấp; các chính sách đối với đại biểu HĐND.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 11 (bất thường), HĐND tỉnh khóa XIV.

Về Kỳ họp thứ 11 (bất thường), HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp đã thảo luận, biểu quyết thông qua 10 Nghị quyết quan trọng: Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Điện Biên; Quy định cụ thể về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố; Mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; Mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, bản, tổ dân phố;

Thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Việc sáp nhập, đổi tên các bản, tổ dân phố thuộc Thành phố Điện Biên Phủ, huyện Mường Ảng và Thị xã Mường Lay;

Với mục đích tăng cường hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, tin cậy, hiểu biết lẫn nhau và hợp tác toàn diện hai nước Việt Nam – Lào nói chung và HĐND tỉnh Điện Biên với HĐND các tỉnh Bắc Lào nói riêng; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử tỉnh Điện Biên với HĐND 3 tỉnh Bắc Lào trong 3 ngày 25 – 27/9 tại tỉnh Điện Biên diễn ra Hội đàm, trao đổi kinh nghiệm với HĐND với 3 tỉnh Bắc Lào./.

 

 

Tử Long/DIENBIENTV.VN

.