Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV

Thông qua 11 Nghị quyết quan trọng

Thứ Tư, 18/07/2018, 08:35 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 17/7, Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV đã thảo luận thông qua 11 Nghị quyết quan trọng và bế mạc kỳ họp.

x
Đại biểu HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết

 

Kỳ họp đã thông qua 11 Nghị quyết quan trọng gồm: Miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021); Bầu cử bổ sung các chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021); Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND tỉnh; Danh mục dự án điều chỉnh, bổ sung cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh; Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND, ngày 9/12/2017 của HĐND tỉnh quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội; Đồ án quy hoạch vùng tỉnh Điện Biên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết về việc giao bổ sung biên chế công chức, số lượng người làm việc và giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, điều chỉnh số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù thuộc tỉnh Điện Biên năm 2018; Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị trong đợt tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp thứ 7 -  HĐND tỉnh khóa XIV và trong các đợt tiếp xúc cử tri trước chưa được giải quyết dứt điểm; Về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2018; Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng từ năm 2012 - 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

s
Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Để Nghị quyết của HĐND tỉnh kịp thời đi vào cuộc sống, ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết vừa được thông qua; đề nghị Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh sớm xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp, truyền đạt nội dung các nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua đến cử tri và nhân dân.

Đồng thời, đồng chí Lò Văn Muôn đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tăng cường giám sát việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và việc triển khai thực hiện nghị quyết theo hướng hiệu quả, thiết thực.

 

 

Diệp Xuân/Dienbientv.vn

.