.

Hội nghị trực tuyến sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị

Thứ Tư, 16/05/2018, [GMT+7]
Điện Biên TV -  Sáng 16/5, tại Hà Nội, Ban bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
 
Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn BÌnh - trưởng ban kinh tế TW; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội.
 
s
Dự tại điểm cầu Điện Biên có đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lò Văn Muôn - Phó Bí thư ỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh.

Báo cáo cho thấy, hai năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã và đang đạt được những kết quả quan trọng. Bước đầu đã ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ đã từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị và nhân dân. Các mô hình hay, cách làm mới, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều trên các lĩnh vực và các tầng lớp nhân dân. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt trong chi bộ, qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, của các cấp chính quyền, đoàn thể.

Tại tỉnh Điện Biên, sau 2 năm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ tỉnh tới cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, có sự chủ động, đổi mới và sáng tạo trong cách thức triển khai. Tinh ủy tập trung chỉ đạo quán triệt thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương không chỉ trong cán bộ, đảng viên, lãnh đạo chủ chốt các cấp mà còn mở rộng tới các cấp, các ngành, trong đó nhấn mạnh cơ quan cấp trên phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương, chính sách; thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tập trung vào các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, giải quyết những vấn đề bức xúc, có dư luận trong nhân dân; đặc biệt là thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ được quan tâm: triển khai có hiệu quả việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên.

Các ngành, các cấp tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và “Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng, phát hiện và nhân rộng gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; thực hiện có hiệu quả nội dung đột phá, trong đó phát huy vai trò, trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Tạo chuyển biến tích cực trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ những việc làm cụ thể đã hình thành nhiều phong trào hành động sâu rộng ở các cấp, các ngành, các địa phương, mang lại hiệu quả thiết thực, đưa Chỉ thị 05-CT/TW thực sự đi vào đời sống; góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị./.

 

 

Tử Long

.
.
.
.
.