.

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Thứ Bảy, 12/05/2018, [GMT+7]

 Điện Biên TV - Thời gian qua, nhờ tăng cường chỉ đạo và thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, công tác sinh hoạt chi bộ trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có những chuyển biến tích cực góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thời gian qua, các cấp ủy đảng trong Tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết TW 6 (khoá X) “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên”; Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW năm 2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ. Đây là những nội dung quan trọng để các cấp ủy đảng lãnh đạo, tập trung để thực hiện, nhất là việc tập trung vào việc xóa các thôn, bản còn “trắng” đảng viên, tách chi bộ ghép, thành lập mới các chi bộ độc lập.

Hiện nay Đảng bộ tỉnh Điện Biên có 14 Đảng bộ trực thuộc với tổng số 649 TCCSĐ và 2.701 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, với 36.932 đảng viên; có 1.469/1.813 thôn, bản có chi bộ độc lập (hiện còn 132 chi bộ ghép, 191 thôn, bản chưa có chi bộ và 21 thôn, bản “trắng” đảng viên).

1
Đảng ủy xã Mường Toong trao đổi, bàn giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015-2020), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Điện Biên đã ban hành Nghị quyết số 04 về “Tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ … giai đoạn 2016-2020”, trong đó phấn đấu hằng năm có 100% đảng viên đang sinh hoạt được phân công nhiệm vụ, 100% đảng viên tham gia các buổi sinh hoạt chi bộ, 100% chi bộ sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Đảng; đảm bảo mỗi quý chi bộ sinh hoạt chuyên đề một lần; trên 70% chi bộ có đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt.

Đồng chí Văn Hữu Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Thời gian qua, do tăng cường chỉ đạo và thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, công tác sinh hoạt chi bộ trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có những chuyển biến tích cực, các cấp ủy, chi bộ đã thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng theo quy định của Điều lệ Đảng.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, 14 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh đã phối hợp mở 19 lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị, Bồi dưỡng cấp ủy với 1.275 học viên tham gia; mở 18 lớp Sơ cấp và Trung cấp lý luận chính trị cho 1.336 cán bộ, học viên. Vì thế chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng ở cơ sở được nâng lên, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, sâu sát với cơ sở. Việc đưa đảng viên đang công tác tại cơ quan xã về sinh hoạt với chi bộ thôn, bản đã tạo sự gắn kết giữa đảng viên đang công tác tại xã với đảng viên và Nhân dân nơi cư trú, từ đó vận động, lãnh đạo quần chúng Nhân dân hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”.

Đáng chú ý là, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong sinh hoạt chi bộ. Tỷ lệ sinh hoạt định kỳ ở các chi bộ khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, đạt trên 80%; chi bộ khối xã, phường, thị trấn đạt 79%; chi bộ khối lực lượng vũ trang đạt 92%.

Nhiều chi bộ đã bố trí sinh hoạt vào một ngày phù hợp của tuần đầu mỗi tháng, có chi bộ bố trí thời gian vào chiều thứ bảy cuối tháng để tổ chức sinh hoạt. Nhất là trong các kỳ sinh hoạt chi bộ mở rộng, nhiều chi bộ ở thôn, bản đã mời trưởng, phó thôn bản; trưởng các chi hội, đoàn thể; trưởng ban công tác Mặt trận và một số hộ gia đình tiêu biểu đến dự họp để thống nhất các việc quan trọng liên quan đến địa phương như: Phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, hiến đất làm đường bê tông; áp dụng tiến bộ Khoa học - Kỹ thuật, đưa các loại giống mới có tiềm năng, năng suất, sản lượng cao vào sản xuất, chăn nuôi… Qua đó đã phát huy được tinh thần dân chủ, đóng góp ý kiến của tập thể, cá nhân, tạo sự đoàn kết ở cơ sở.

Đồng chí Thào A Giàng, Bí thư Chi bộ bản Pu Lau, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên cho biết: “Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng, trước mỗi kỳ họp sinh hoạt chi bộ, Ban chi ủy đều hội ý, thống nhất các nội dung để triển khai, trong đó tập trung vào các vấn đề thời sự, các văn bản, chính sách có liên quan trực tiếp đến đời sống, đến sản xuất và chăn nuôi ở bản. Trong các buổi sinh hoạt đã có nhiều ý kiến tham gia đóng góp của đảng viên, trong đó đề cao tự phê và phê bình vì vậy chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên”.

Tuy nhiên, bên cạnh nhiều chi bộ đã đổi mới nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, vẫn còn có một số chi bộ, nội dung sinh hoạt chi bộ chưa thật sự đổi mới, nội dung sinh hoạt chủ yếu vẫn là giải quyết các công việc nội bộ, nặng về bàn luận tình hình thời sự và phê phán tiêu cực ở nơi này, nơi khác. Chưa có nhiều Nghị quyết chuyên đề để giải quyết các vướng mắc và bức xúc trong chi bộ, trong công tác lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể nhân dân ở địa phương, chưa đáp ứng được nguyện vọng của đảng viên và Nhân dân. Một số chi bộ còn lúng túng trong tổ chức sinh hoạt, nội dung sinh hoạt còn nghèo nàn, chủ yếu tập trung quán triệt, triển khai nhiệm vụ của cấp trên giao, phần thông tin cho đảng viên trong sinh hoạt chi bộ vẫn còn dài dòng, nội dung thông tin dàn trải, chưa thiết thực.

Nguyên nhân của những tồn tại trên, là do trình độ một số chi ủy còn hạn chế nên việc ghi sổ nghị quyết còn chung chung, thiếu cụ thể, chưa phản ánh đầy đủ ý kiến thảo luận của từng đảng viên nên Nghị quyết chưa thể hiện rõ ràng những nội dung, giải pháp cụ thể đã được chi bộ thảo luận, thông qua. Ngoài ra, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình ở một số chi bộ còn yếu, số ý kiến phát biểu trong sinh hoạt chi bộ chưa nhiều.

1
Đồng chí Mùa A Sùng, TUV, Phó Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy quán triệt nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại buổi sinh hoạt họp bản của Chi bộ Pu Lau, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên. Ảnh Phong Lâm

 

Bên cạnh đó, việc thực hiện sinh hoạt chuyên đề ở một số chi bộ chưa đảm bảo theo quy định, nhất là đối với các chi bộ thôn bản, nội dung còn thiếu trọng tâm, chưa cụ thể và thiết thực. Nhiều TCCSĐ trong khối doanh nghiệp do phụ thuộc nhiều ý thức chính trị của chủ doanh nghiệp nên nội dung và chất lượng sinh hoạt hạn chế, nhiều chi bộ họp tranh thủ thời gian giao ca nên chất lượng sinh hoạt chưa đảm bảo, nhiều chi bộ chưa quan tâm đúng mức đến sinh hoạt chuyên đề.

Một vấn đề tác động không nhỏ đến chất lượng sinh hoạt của chi bộ là công tác quản lý đảng viên. Đối với chi bộ ở thôn bản, số đảng viên là cán bộ, công chức nghỉ hưu chiếm tỷ lệ khá cao, nhiều đồng chí mang tư tưởng ngại sinh hoạt chi bộ. Đây là nguyên nhân chi bộ tuy đông đảng viên nhưng chất lượng còn có những hạn chế. Một số chi bộ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, do trình độ đảng viên chưa cao nên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc đóng góp ý kiến tham gia tại các kỳ sinh hoạt. Điều này dẫn tới việc sinh hoạt một chiều, chi bộ cứ triển khai, đảng viên không tham gia, hoặc có tham gia cũng chỉ là hình thức.

Trong thời gian tới, để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nâng cao và đổi mới nội dung chất lượng sinh hoạt chi bộ, trước hết phải nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, đảng viên. Cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm, làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng, phương pháp, cách thức thực hiện cho đội ngũ cấp ủy viên, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), từ đó góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn./.

 

 

CTV - Phong Lâm/BTC Tỉnh ủy Điện Biên

.
.
.
.
.