Tuổi trẻ Công an, Quân đội trong công tác phối hợp tuần tra, bảo đảm an ninh biên giới

Thứ Hai, 29/07/2019, 17:31 [GMT+7]

Điện Biên TV - Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới thuộc phía Tây Bắc của Việt Nam, giáp với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; có vị trí trọng yếu về quốc phòng - an ninh. Do vậy trong những năm qua, các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức triển khai nhiệm vụ bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hiện nay, tình hình an ninh trật tự tại các địa bàn biên giới tại Điện Biên đang có nhiều diễn biến tương đối phức tạp, nổi lên là các hoạt động xuất cảnh trái phép, xâm canh, xâm cư, các loại tội phạm buôn bán, vận chuyển, trao đổi chất ma túy, nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em, nạn phá rừng, buôn lậu, gian lận thương mại... đã và đang ảnh hưởng không nhỏ tới công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội nói chung trên địa bàn tỉnh.

Trước tình hình đó, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Điện Biên đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn theo tinh thần Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.

Do đó, thực hiện tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo các cấp và Chương trình phối hợp giữa Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công an và Ban Thanh niên Quân đội, tuổi trẻ lực lượng Công an, Quân đội tỉnh Điện Biên đã nêu cao tinh thần xung kích phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là công tác phối hợp tuần tra, đảm bảo an ninh biên giới trên địa bàn.

d
Tuổi trẻ hai lực lượng Công an và Bộ đội phối hợp tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới không tin theo các luận điệu xấu, chấp hành nghiêm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Vì vậy, qua 3 năm thực hiện công tác phối hợp giữa hai lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng nói chung, hoạt động phối hợp tuần tra, đảm hảo an ninh biên giới nói riêng; cho thấy công tác phối hợp của tuổi trẻ hai lực lượng đã phát huy được vai trò nòng cốt và tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới.

Đoàn viên thanh niên hai lực lượng đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, chủ động nắm, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình; thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng ủy, lãnh đạo hai lực lượng trên địa bàn trong việc đưa ra các chủ trương, chính sách, hoàn thiện thể chế và huy động các nguồn lực để bảo vệ an ninh, trật tự trên các địa bàn biên giới; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động kích động gây rối an ninh, trật tự, không để phức tạp kéo dài, lan rộng.

Công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật đạt hiệu quả cao. Chất lượng điều tra, khám phá án được nâng lên; kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm; đóng góp quan trọng giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Ấn tượng trong công tác phối hợp

Tiểu biểu, trong những năm qua, tuổi trẻ Công an tỉnh thường xuyên phối hợp với 17 Đồn Biên phòng và Ban Chỉ huy Quân sự 4 huyện biên giới tổ chức nhiều đợt tuần tra, kiểm soát khu vực đường biên, mốc giới từ mốc ngã 3 biên giới đến mốc M16 tuyến biên giới Việt - Trung và từ mốc ngã 3 biên giới đến M144 tuyến Việt - Lào; phối hợp phát hiện, xử lý trên 4.000 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Lào, Trung Quốc; phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới không tin theo các luận điệu xấu, chấp hành nghiêm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, không di cư tự do, xuất cảnh trái phép qua biên giới.

Nói thêm về những kết quả trong công tác phối hợp, đồng chí Ngô Minh Thắng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Tuổi trẻ hai lực lượng đã phối hợp tổ chức hơn 500 buổi tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, thị trấn; 1.500 buổi tuyên truyền lưu động, kẻ vẽ hơn 2.000 khẩu hiệu, pa nô ở các địa bàn biên giới; tổ chức hơn 100 hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân" và triển khai hòm thư tố giác tội phạm... Qua đó, nhân dân đã cung cấp hàng trăm nguồn tin liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, giúp các lực lượng xử lý các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, giữ vững ổn định tình hình trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ hai lực lượng luôn tích cực tham mưu, giúp đỡ chính quyền địa phương nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân, củng cố sức mạnh ngay từ cơ sở. Từ đó, đã góp phần giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự; đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tuần tra, bảo đảm an ninh tuyến biên giới trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, tuổi trẻ Công an và Quân đội tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, của từng lực lượng, tăng cường sức mạnh đoàn kết, tiếp tục phối hợp, hiệp đồng, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa trên các lĩnh vực công tác.

Đồng thời, phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương, chiến lược quốc phòng - an ninh, trong đó có chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, chiến lược an ninh quốc gia, chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn biên giới, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép...

Mặt khác, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của tuổi trẻ hai lực lượng trong công tác tham mưu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn; xây dựng khu vực phòng thủ quân sự vững chắc; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động của toàn dân đối với nhiệm vụ củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh ở các tuyến biên giới và các mục tiêu quan trọng trên địa bàn tỉnh./.

 

 

Diệp Xuân/DIENBIENTV.VN

.