Bộ CHQS tỉnh: Tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018

Thứ Sáu, 12/07/2019, 09:00 [GMT+7]
Điện Biên TV – Gần 80 học viên là cán bộ các phòng, ban, cơ quan đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh, huyện, xã; Ban CHQS các quan tổ chức cấp tỉnh, huyện tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018 sáng 12/7.
 
Quang cảnh lớp tập huấn
Quang cảnh lớp tập huấn.

Luật Quốc phòng năm 2018 gồm 7 Chương, 40 Điều, quy định các nguyên tắc, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng, những hoạt động cơ bản về quốc phòng, tình trạng chiến tranh, khẩn cấp, thiết quân luật, giới nghiêm quốc phòng; vấn đề xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, bảo đảm quốc phòng. Đây là bộ luật quan trọng, chi phối toàn bộ hệ thống pháp luật về quốc phòng, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đến quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước. 

Trong đó, Luật đã bổ sung nhiều quy định mới và thể chế hóa các nội dung của Hiến pháp năm 2013, quan điểm, chủ trương mới của Đảng về bảo vệ Tổ quốc và một số quy định trong các luật có liên quan, văn bản dưới luật về quốc phòng, tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng để tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.
 
Trong thời gian 1 ngày các học viên sẽ được được được truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, bao gồm: Những nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018 và triển khai các nghị định thi hành Luật Quốc phòng năm 2018
 
Nghị định về phòng thủ dân sự; phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ; tình trạng khẩn cấp, thiết quân luật, giới nghiêm; công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương và địa phương; kết hợp quốc phòng với kinh tế, xã hội và kinh tế, xã hội với quốc phòng; tổ chức xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện động viên quốc phòng.
 
Trên cơ sở tập huấn, sẽ nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong triển khai thi hành Luật bảo đảm thống nhất, sát với tình hình thực tế ở địa phương cơ sở bảo đảm chất lượng, hiệu quả thiết thực./.
 
 
 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.