Đại biểu dân cử với cử tri (ngày 16-6-2017)
Thứ Sáu, 16/06/2017, 18:36 [GMT+7]
.
.
.