Đại biểu dân cử với cử tri (ngày 8-7-2016)
Thứ Sáu, 08/07/2016, 22:05 [GMT+7]
.
.
.