Đại biểu dân cử với cử tri (ngày 12-8-2016)
Thứ Sáu, 12/08/2016, 23:10 [GMT+7]
.
.
.