Điện Biên xếp 56/63 tỉnh, thành về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin

Thứ Năm, 03/09/2020, 14:02 [GMT+7]
Điện Biên TV – Theo kết quả xếp hạng chỉ số đánh giá tổng thể mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019, Điện Biên xếp thứ 56/63 tỉnh, thành.
sdsd
Điện Biên xếp 56/63 tỉnh, thành về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin.

Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước tại tỉnh Điện Biên thường xuyên được quan tâm và triển khai, từng bước đáp ứng tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ, cải cách hành chính. 100% cơ quan Nhà nước từ cấp xã trở lên kết nối liên thông hệ thống quản lý văn bản và điều hành, kết nối vào trục liên thông văn bản quốc gia.

100% đơn vị sở, ban, ngành, UBND cấp tỉnh, huyện có cổng Thông tin Điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, triển khai hệ thống một cửa, rút ngắn thời gian xử lý; cơ bản đáp ứng nhu cầu trao đổi dữ liệu, khai thác các ứng dụng và dịch vụ dùng chung. Hoàn thành kết nối internet, mạng LAN đến 100% đơn vị cấp tỉnh, huyện, cơ bản đáp ứng nhu cầu trao đổi dữ liệu, khai thác các ứng dụng và dịch vụ dùng chung. 

Tuy nhiên, do khó khăn về kinh phí bố trí cho triển khai xây dựng chính quyền điện tử còn hạn chế ở mức tối thiểu; tỷ lệ gửi, nhận văn bản điện tử ký số còn thấp (khoảng trên 60%); hạ tầng đảm bảo an toàn, an ninh, bảo mật thông tin của tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu. 

Theo kết quả xếp hạng chỉ số đánh giá tổng thể mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019, Điện Biên xếp thứ 56/63 tỉnh, thành.

.
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.